Organik Tarım

                       
  PROGRAM BAŞKANI              
               
                       
  ÖĞR. GÖR. RENGİN YERLİKAYA              
                       
                       
  PROGRAM DANIŞMANI              
               
                       
  ÖĞR. GÖR. RENGİN YERLİKAYA               
                       
                       
  STAJ DANIŞMANI              
               
                       
  ÖĞR. GÖR. RENGİN YERLİKAYA               
                       
                       
  PROGRAM TANITIMI              
               
                       
  Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişme gösteren organik tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve bu alanda var olan bilgi birikimi ile teknolojilerin karşılanması konusunda donanımlı teknik elemanlar yetiştirmektir.  
   
   
                       
                       
  MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI              
               
                       
  Öğrencilerin mezuniyet ünvanı ‘Organik Tarım Teknikeri’dir. Organik Tarım Teknikerleri; Organik tarım işletmelerinde, Kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında, Örtü altı sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği yapılabilen firmalarda, Fide ve fidan üretim tesislerinde, Tohum üretim işletmelerinde, Topraksız tarım işletmelerinde istihdam olanaklarına sahiptir. Bu anlamda ayrıca, ,Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, Üniversitelerde de geniş iş olanaklarına sahiptirler. Özellikle organik gıda işleyen işletmelerde de çalışma olanakları vardır.  
   
   
   
   
   
                       
                       
  DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER              
               
                       
  Bahçe Bitkileri                  
  Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması              
  Organik Tarım İşletmeciliği                
  Bitki Koruma                  
  Bitkisel Üretim ve Teknolojileri              
  Biyosistem Mühendisliği                
  Tarla Bitkileri                  
  Tarımsal Yapılar ve Sulama                
  Tarım Ekonomisi                  
  Zootekni                    
  Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği            
  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme