Kurullar


FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

ÜYENİN ÜNVANI ADI SOYADI

SEÇİLDİĞİ TARİH

SON BULACAĞI TARİH

1

Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN (Başkan)

09.12.2020

 ----

2

Prof. Dr. İbrahim Halil TACİR

25.01.2020

25.01.2023

3

Prof. Dr. Seher GÜNDÜZ ARSLAN 

05.01.2018

05.01.2021

4

Prof. Dr. Sadullah KAYA

08.08.2019

08.08.2022

5

Doç. Dr. Serkan AĞAÇAYAK

06.12.2019

06.12.2022

6

Doç. Dr. Yalçın DEĞER

05.07.2020

05.07.2023

7

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Deniz İZGİ

16.11.2018

16.11.2021

 

FAKÜLTE KURULU

ÜYENİN ÜNVANI ADI SOYADI

SEÇİLDİĞİ TARİH

SON BULACAĞI TARİH

1

Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN (Başkan)

09.12.2020

 ----

2

Prof. Dr. İbrahim Halil TACİR

25.01.2020

25.01.2023

3

Prof. Dr. Seher GÜNDÜZ ARSLAN

05.01.2018

05.01.2021

4

Prof. Dr. Sadullah KAYA

08.08.2019

08.08.2022

5

Doç. Dr. Serkan AĞAÇAYAK

06.12.2019

06.12.2022

6

Doç. Dr. Yalçın DEĞER

05.07.2020

05.07.2023

7

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Deniz İZGİ

16.11.2018

16.11.2021


 D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE KURULLAR-KOMİSYONLAR VE ÜYELER

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİRİM KALİTE KOMİSYONU

1

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus BAKIR (Başkan)                                                           

2

Prof. Dr. Emin Caner TÜMEN (Üye)

3

Prof. Dr. Güvenç BAŞARAN (Üye)

4

Doç. Dr. Kâmil Serkan AĞAÇAYAK (Üye)

5

Dr. Öğr. Üyesi Atılım AKKURT (Üye)

6

Erdal ÇOLAK – Fakülte Sekreteri (Üye)

7

Ahmet ŞEŞEN – Programcı - Sekreterya

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

1

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus BAKIR (Başkan)

2

Prof. Dr. Beyza KAYA (Üye)

3

Prof. Dr. Sema ÇELENK (Üye)

4

Prof. Dr. Seher GÜNDÜZ ARSLAN (Üye)

5

Prof. Dr. Zelal SEYFİOĞLU POLAT (Üye)

6

Prof. Dr. Sadullah KAYA (Üye)

7

Prof. Dr. Ela Tules KADİROĞLU (Üye)

8

Doç. Dr. Mehmet ÇOLAK (Üye)

9

Dr. Öğr. Üyesi Elif Pınar BAKIR (Üye)

DOKTORA VE UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU

1

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus BAKIR (Başkan)

2

Prof. Dr. Ahmet DAĞ (Üye)

3

Prof. Dr. Emrah AYNA (Üye)

4

Prof. Dr. Emin Caner TÜMEN (Üye)

5

Prof. Dr. Güvenç BAŞARAN (Üye)

6

Doç. Dr. Mehmet ÇOLAK (Üye)

7

Dr. Öğr. Üyesi Elif Pınar BAKIR (Üye)

8

Dr. Öğr. Üyesi Nedim GÜNEŞ (Üye)

9

Dr. Öğr. Üyesi Merve YENİÇERİ ÖZATA (Üye)

YATAY GEÇİŞ, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Ayşe MEŞE (Başkan)

2

Dr. Öğr. Üyesi Atılım AKKURT (Üye)

3

Dr. Öğr. Üyesi Kamile KESKİN ORUÇ (Üye)

4

Dr.  Öğr. Üyesi Merve YENİÇERİ ÖZATA (Üye)

5

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKLEYİN (Üye)

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN (Başkan)

2

Doç. Dr. Utku Nezih YILMAZ ( (Üye)

3

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus BAKIR (Üye)

4

Prof. Dr. Emrah AYNA (Üye)

5

Prof. Dr. İbrahim Halil TACİR (Üye)

6

Prof. Dr. Güvenç BAŞARAN (Üye)

7

Erdal ÇOLAK (Üye)

8

Şükrü İZGİ (Hastane Müdürü)

AKREDİTASYON KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Ali İhsan ZENGİNGÜL (Başkan)

2

Prof. Dr. İbrahim Halil TACİR (Üye)

3

Prof. Dr. Buket AYNA (Üye)

4

Prof. Dr. Özkan ADIGÜZEL (Üye)

5

Doç. Dr. Arzum GÜLER DOĞRU (Üye)

6

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞRU (Üye)

7

Dr. Öğr. Üyesi İsmet Rezani TOPTANCI (Üye)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU (ERASMUS-BOLOGNA-FARABİ)

1

Prof. Dr. İzzet YAVUZ (Başkan)

2

Prof. Dr. Sabiha Zelal Başkan (Üye)

3

Prof. Dr. Ayşe MEŞE (Üye)

4

Prof. Dr. Emin Caner TÜMEN (Üye)

5

Prof. Dr. Özkan ADIGÜZEL (Üye)

6

Dr. Öğr. Üyesi Berivan DÜNDAR YILMAZ (Üye)

ETİK KURUL

1

Prof. Dr. Köksal BEYDEMİR (Başkan)

2

Prof. Dr. Sema ÇELENK (Üye)

3

Prof. Dr. Ahmet DAĞ (Üye)

4

Prof. Dr. Seher GÜNDÜZ ARSLAN (Üye)

5

Prof. Dr. Selahattin ATMACA (Üye)

6

Prof. Dr. M. Zülküf AKDAĞ (Üye)

7

Doç. Dr. Hasan AKKOÇ (Üye)

8

Dr. Öğr. Üyesi Elif Pınar BAKIR (Üye)

9

Dr. Öğr. Üyesi Nedim GÜNEŞ (Üye)

10

Dr. Öğr. Üyesi Ersin UYSAL (Üye)

11

Av. Evin DAŞ (Üye)

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

1

Doç. Dr. Yalçın DEĞER (Başkan)

2

Doç. Dr. Utku Nezih YILMAZ ( (Üye)

3

Doç. Dr. Arzum GÜLER DOĞRU (Üye)

4

Dr. Öğr. Üyesi Elif Pınar BAKIR (Üye)

5

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Deniz İZGİ (Üye)

6

Dr. Öğr. Üyesi Berivan DÜNDAR YILMAZ (Üye)

7

Dr. Öğr. Üyesi Atılım AKKURT (Üye)

8

Murat BİÇİMLİ (Danışman)

9

Münevver YÜCEDAĞ (Başhemşire)

10

Şenay KARAKUZU (Hemşire)

11

Naşide KAYA

DÖNER SERMAYE DAĞITIM EK ÖDEME KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Belgin GÜLSÜN (Komisyon Başkanı)

2

Doç. Dr. Utku Nezih YILMAZ (Üye)

3

Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus BAKIR (Üye)

SAYIM KOMİSYONU

1

Doç. Dr. Utku Nezih YILMAZ ( (Başkan)

2

Erdal ÇOLAK (Üye)

3

Şükrü İZGİ (Üye)

4

Mehmet EKİNCİ (Üye)

5

Ömer ÇOLAK (Üye)

6

Anabilim Dalları Mutemetleri (Üye)

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Remzi NİGİZ (Başkan)

2

Prof. Dr. İzzet YAVUZ

3

Dr. Öğr. Üyesi Fikret İPEK (Üye)

4

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ECE SARIBAŞ (Üye)

5

Dr. Öğr. Üyesi Suzan CANGÜL (Üye)

6

Erdal ÇOLAK (Üye)

ÖĞRENCİ SOSYAL YARDIM KOMİSYONU

1

Prof. Dr. Buket AYNA (Üye)

2

Doç. Dr. Emine Göncü BAŞARAN (Üye)

3

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DOĞRU (Üye)

4

Dr. Öğr. Üyesi İsmet Rezani TOPTANCI (Üye)

5

Erdal ÇOLAK (Üye)