Takvim

TARİH

YAPILACAK İŞLEMLER

 

 04-11 Ocak 2021

 

Öğretim elemanlarının kanıtlayıcı belgelerini ve YÖKSİS formunu sisteme yüklemesi, sonrasında imzalı YÖKSİS çıktısını Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına teslim etmesi

 

 12-18 Ocak 2021

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından başvuruların incelenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi ve / veya gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararının; Rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

 

 19-27 Ocak 2021

 

 Değerlendirme dosyalarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi

 

 28 Ocak 2021

 

 Nihai sonuçların Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilmesi

 

 29 Ocak-04 Şubat 2021

 

 Başvuru sahiplerinin ilan edilen sonuçlara itirazlarının alınması

 

 05 - 11 Şubat 2021

 

 İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından sonuçlandırılması ve Üniversitemiz internet sayfasından nihai sonuçların  ilan edilmesi