Ocak Ayı Etik Kurul/Onay Değerlendirme Belgeleri İlgili Araştırmacılara Verilmek Üzere Hazırlanmıştır.

11.02.2022


Ocak ayında gerçekleştirilmiş olan Etik Kurul toplantısında görüşülen projelerin Etik Kurul Onay/ Değerlendirme Belgeleri tamamlanmıştır.
DÜSAM/DÜHADEK Sekreterliğinden alabilirsiniz.