Tarihi Bölgede Erişilebilirlik Paneli ve Sergisi

10.03.2021 - 10.03.2028


GAB-KAM / Mimarlık Fakültesi & Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi  tarafından hazırlanan  "Tarihi Bölgede Erişilebilirlik Paneli ve Sergisi " adlı çalışma 05.12.2019 tarihinde  Öğr. Gör. Şeyhmus GÜRBÜZ’ün  moderatörlüğünde düzenlendi.