ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNACAK DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİYLE İLGİLİ SÜREÇLER

14.04.2021


TC

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNACAK DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİYLE İLGİLİ SÜREÇLER

1-Kimler Başvuru yapabilir.

a) Başka bir yükseköğretim kurumunun, zorunlu hazırlık sınıfı ile önlisans ve lisans programlarının ilk iki yarıyılında öğrenim gören öğrenciler dışındaki öğrenciler, kayıtlı oldukları üniversiteden özel öğrenci olarak gitmelerinde sakınca görülmediğine dair Senato Kararını almaları halinde Üniversitemizin ilgili akademik birimine başvuru yapabilirler.

 

2.Başvuru Koşulları

a) Öğrencinin Üniversite veya tam teşekküllü kamu hastanelerinden alacağı kendisine ait Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu,

b) İlgili makamlardan (Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Savcılık vb.) alınmış onaylı can ve mal güvenliğini tehdit eden bir riskin ortaya çıkmasının belgelendirilmesi,

 

3-Başvuru için gerekli belgeler

a)    Başvuru dilekçesi (bütün bilgileri yazılmış şekilde),

b)    Kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun izin yazısı (Senato Kararı),

c)     Mazeretini belirten belge,

d)    Üniversitemizde alacağı derslerin adı, dönemi, ulusal kredisi, AKTS gibi bilgileri içeren kendi yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (danışman ve bölüm başkanı) “Ders Eşleştirme Tablosu” (öğrenim planı),

e)     Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma cezası almadığına dair belge,

 

4-Başvuru Tarihleri

a) Özel öğrenci olarak, Üniversitemizden ders almak isteyen başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi aşağıda sıralanan koşulları sağlaması halinde, istenilen belgeleri dilekçesine ekleyerek en geç ilgili yılın / yarıyılın başlama tarihinden beş (5) işgünü öncesine kadar Üniversitemizin ilgili birimine başvuru yapmalıdır.  (Tıp Fakültesi 4.,5.ve 6. sınıf öğrencileri ile Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin ise özel öğrencilik kapsamında üniversitemizde almak istedikleri stajlar için, en geç staj başlangıç tarihinden 10 gün öncesine kadar)

5- Özel öğrencilik süresi

a) Özel öğrenci statüsünde öğrenim görmek üzere müracaatta bulunan ve başvuru koşullarını sağlayan önlisans programı öğrencilerine her defasında en fazla bir yıl, lisans programı öğrencilerine ise her defasında en fazla iki yıl izin verilir.

6-Değerlendirme

a) Üniversitemizin ilgili akademik birim kurulu, son başvuru tarihine kadar yapılan başvuruları değerlendirir, mazereti uygun görülenler ilgili sınıfın belirlenen kontenjanına göre kabul edilir, kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda ise öğrencinin yerleştiği yıldaki ÖSS puanı yüksek olana öncelik verilir. Başvurusu kabul edilenler, başvuru belgeleri ile birlikte kesin kayıt işlemi için ilgili dönem eğitim-öğretim başlama tarihinden önce Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

b) Üniversitemiz Özel Öğrenci Yönergesinin 7.maddesinde belirtilen koşulları sağlamayan ve 8.maddesinde de belirtilen belgelerin tamamını ibraz etmeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

7-Kayıt

a) Başvuruları uygun görülen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır, kendilerine öğrenci kimlik kartı verilir ve kabul edildiklerine dair yazılı olarak da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna bildirilir. Bu durumdaki öğrenciler, Üniversitemizde öğrenim gördükleri süre içerisinde Üniversitemiz mevzuatlarına ve uygulamalarına tabi olurlar.

 

8-Özel Öğrenci Statüsünün Sona Ermesi

1) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre suç teşkil eden bir eylem nedeniyle en az bir dönem uzaklaştırma cezası alması,

2) Kendi isteğiyle feragat etmesi,