Dicle Üniversitesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme (Ders Kaydı) Duyurusu

08.02.2021


DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2020-21 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) DUYURUSU

 

KAYIT YENİLEME VE HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Başlangıcı

9 Şubat 2021

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Bitişi

14 Şubat 2021

DANIŞMANLARIN DERS KAYITLARI ONAYLAMA TARİHLERİ

Başlama (Genel)

9 Şubat 2021

Bitiş

15 Şubat 2021

MAZERET KAYITLARI

Önlisans-Lisans-Yüksek Lisans ve Doktora Mazeret Kayıtları/ Ekle-Bırak ve Ders Kaydı Değişikliği (Danışman gözetiminde yapılacaktır)

 

15-19 Şubat 2021

 

 1. Öğrencilerimiz, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde kendi otomasyon sayfasından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı BAHAR yarıyılına ait sorumlu oldukları derslerin yanı sıra varsa alt yarıyıllardan başarısız / devamsız oldukları veya varsa çeşitli sebeplerle dönemi içerisinde alamadıkları dersleri de (devamı alınmayan dersin bulunduğu sınıftan seçilmesi), seçmek ve kesinleştir butonunu tıklayarak kesinleştirmek zorundadırlar. Kesinleştirilmeyen ders kayıtları danışmanın onayına gelmeyeceğinden, öğrencilerimizin mutlaka seçtikleri dersin kesinleştirme işlemini de yapmaları gerekir.
 1. İlgili danışmanlar, yukarıda belirtilen tarihler arasında öğrenci tarafından seçilen dersleri sınıflar bazında inceleyerek varsa alt dönemlerden kalan başarısız/devamsız veya çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alınmayan derslerin de ders kaydına eklenip eklenmediğini kontrol ederek süresi içerisinde onaylamaları gerekir. Danışmanlardan kaynaklı herhangi bir sorunun yaşanması durumunda ilgili danışman hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.
 1. 2020 yılında kaydolan ön lisans ve lisans öğrencileri (birinci sınıf öğrencileri), bahar yarıyılından itibaren ders kayıt işlemlerini kendileri yapacaklardır.
 1. Normal öğrenim süresi içerisinde olan birinci öğretim öğrencileri harç yatırmadan sadece ders kaydı yapacaklar, normal öğrenim süresini aşmış olan birinci öğretim öğrencileri ise katkı payını (harç) öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin normal öğretim hesabına yatırarak ders kaydı yapacaklardır. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)
 1. İkinci öğretim öğrencileri, öğrenim ücretini öğrenci numarası ile Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesinin ikinci öğretim hesap numarasına yatıracaklardır. (Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.)
 1. Lisansüstü normal örgün öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler normal öğrenim süresi içinde katkı payını yatırmadan sadece ders kayıt işlemini yapacaklardır. (Tezsiz Yüksek Lisans için normal süre 3 dönem, Tezli Yüksek Lisans için 4 dönem, Yüksek Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt yapanlar için 8 dönem, Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt olanlar için ise 10 dönemdir.) Bu süreleri aşan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını yatırmak zorundadırlar.
 1. Tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programında kayıtlı öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulunca ilgili dönem için belirlenen öğrenim ücretini yatırmak zorundadırlar. (Programın asgari öğrenim süresi olan 3 yarıyıl içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayanlar program için belirlenen öğrenim ücretinin, programdaki derslerinin kredisine bölünmesi sonucunda bulunan oranı kredi başına ücret olarak öderler. Kredisiz olan dönem projesi veya alan araştırması dersinden dolayı dönem uzatan öğrenciler öğrenim ücreti yatırmak zorunda değildirler.)
 1. Normal örgün öğretimde (birinci öğretim) okuyan Şehit ve Gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenimleri boyunca katkı payından muaftırlar.
 1. İkinci öğretim programlarında okuyan şehit ve gazi çocukları programın normal öğrenim süresi içerisinde öğrenim ücretinden muaftırlar. Engelli öğrenciler de engel oranı kadar öğrenim ücreti indiriminden faydalandırılırlar. Ancak, ikinci öğretim programının normal öğrenim süresini aşan şehit ve gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını yatırmak zorundadırlar.
 1. Değişim programları veya özel öğrenci statüsünde Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna ödeyeceklerdir.
 1. İlgili dönemde dersi bulunmayan öğrenciler ile kayıt donduran öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmak zorunda değildirler.
 1. Suriye uyruklu öğrenciler ile mavi kart sahibi öğrenciler hariç olmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler, kendileri için belirlenmiş olan öğrenim ücretini ödeyerek ders kayıtlarını yapacak ve danışmanlarına onaylatacaklardır.
 1. 22.10.2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren katkı payı (harç) ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6.maddesi gereğince; Açık ve Uzaktan öğretim ile lisansüstü eğitim dâhil olmak üzere, aynı anda iki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler (ikinci öğretim programları hariç), son kayıt yaptıkları programın katkı payını yatırmak zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler herhangi bir programdaki kaydını dondurduklarını veya sildirdiklerini belgelendirmeleri durumunda katkı payını yatırmayacaklardır.