Disiplin Kurulu

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr.  Bilsen TURAL

Başkan 

Prof. Dr.  Ali Osman ALAKUŞ

Üye

Prof. Dr.  Halil ÇEÇEN

Üye

Doç. Dr.  Şengül KOCAMAN

Üye

Doç. Dr.  Fatih YILMAZ

Üye

Dr. Öğrt. Üyesi Bülent BAŞARAN

Üye

               Muhittin EYİGÜN

Raportör Fakülte Sekreteri