Akademik Personel

YÖK Akademikte Fakültemiz Akademik kadrosunun toplu halde bulunduğu sayfa için burayı tıklayın 

Tablosu olmayan Akademik personelimizin isimleri tıklanarak YÖK akademikteki sayfalarına ulaşılabilir. 


Bahçe Bitkileri Bölümü


 

 

Prof.Dr. Gültekin ÖZDEMİR

 

Bölüm: Bahçe Bitkileri

Uzmanlık alanı: Bağ Yetiştirme ve Islahı

Çalışma Alanları: Organik Üzüm Yetiştiriciliği, Asma Beslenme Fizyolojisi, Asma Fitokimyasalları, Tarımsal Bilişim

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dahili telefon : 8574

e mail:   gozdemir@dicle.edu.tr            

e mail: gozdemir@gmail.com

Yök akademik: 

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=450869C30EDE0EC7


Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gjpclwgAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: https://publons.com/researcher/2130689/gultekin-ozdemir/

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-4450-0811

web adresi : …………….

 

Prof.Dr. Mikdat ŞİMŞEK   

Prof. Dr. Hüseyin KARATAŞ

Doç. Dr. Dilek KARATAŞ

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Songül AKIN

 

Bölüm: Bahçe Bitkileri

Uzmanlık alanı: Tarım ekonomisi

Çalışma Alanları: Tarımsal Yayım, Kırsal Kalkınma

İdari Görev:

Dahili telefon : 8571

e mail: sakin@dicle.edu.tr           

e mail:  

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=A383A96C7C50A907   

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=tr  

Researcher ID https://publons.com/dashboard/records/publication/confirm/  

OrcID : https://orcid.org/orcid-search/search?searchQuery=0000-0002-3543-

web adresi : https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthor.jsp   

 

 

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Vedat PİRİNÇ

 

Bölüm: Bahçe Bitkileri

Uzmanlık alanı Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı, Bitki Doku Kültürü   

Çalışma Alanları: Sebze Yetiştiriciliği, Tohumculuk, doku Kültürü

İdari Görev: ……………………….

Dahili telefon : 8576

e mail:   vedpir@dicle.edu.tr          

e mail: vedatpir@gmail.com         

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=24B6FE8900431C9B

Google scholar: ……………………….. (hesabınızın lingini buraya kopyalayın)

Researcher ID: https://www.researchgate.net/profile/Vedat_Pirinc

OrcID : org/0000-0001-9701-2240

  web adresi : …………….

 

 

 


 

 

Dr. Öğr. Üyesi Zafer AKTÜRK

 

Bölüm: Bahçe Bitkileri

Uzmanlık alanı: Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı

Çalışma Alanları: Meyvecilik, Çoğaltma, Doku Kültürü,

İdari Görev: Yüksekokul Müdürü (BESYO)

Dahili telefon : 8572, 7901

e mail: zfrakturk@gmail.com

e mail: akturk@dicle.edu.tr

Yök Akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=73839FF2C2355AC8  

Google scholar:

Researcher ID: U-3768-2018

OrcID : 0000-0001-7877-7950

web adresi : -

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Erhan AKALP

 

Bölüm: Bahçe Bitkileri

Uzmanlık alanı: Sebzecilik

Çalışma Alanları: Açıkta ve örtüaltında sebze yetiştiriciliği, Topraksız tarım, Bitki ıslahı

İdari Görev: -

Dahili telefon : 8573

e mail:  erhan.akalp@.dicle.edu.tr            

e mail: akalperhan@gmail.com

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=0D04EF4E6C0E0696     

Google scholar: -

Researcher ID: -

OrcID : 0000-0003-3471-8996

web adresi : -

 

 

 

Bitki Koruma Bölümü

Prof. Dr. Ahmet BAYRAM  ( Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Hamit KAVAK  

Prof. Dr. Selime ÖLMEZ BAYHAN

Prof. Dr. Erol BAYHAN

 

 

Doç. Dr. Halil BOLU

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Entomoloji

Çalışma Alanları: Meyve ve Bağ Zararlıları, Böcek Faunası

İdari Görev: Yok

Dahili telefon : 8561

e mail:   besni@dicle.edu.tr

e mail:

Yök akademik:  

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=CF2F64A6B3344C97

Google scholar https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22Bolu+H%22&btnG =

Researcher ID: 43109

OrcID : 0000-0001-5488-0056

web adresi : Yok

 

 

 

 

Doç. Dr. Cumali ÖZASLAN

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Herboloji (Weed Science)

Çalışma Alanları: Yabancı Otların Biyolojik Kontrolü / İstilacı Bitkiler

İdari Görev:

Dahili telefon : 8568

e mail:   cumali.ozaslan@dicle.edu.tr         

e mail: cumaliz@yahoo.com

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=4CAF745A10997E64

Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=0lYkOqwAAAAJ&hl=tr   

Researcher ID: 123461

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-8660-5451

web adresi :

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Gül İMRİZ

Araş. Gör. Dr. M. Zeki KIZMAZ

 

 

Araştırma Görevlisi Serkan BAYMAN

 

Bölüm: Bitki Koruma

Uzmanlık alanı: Fitopatoloji

Çalışma Alanları: Bakteriyoloji

İdari Görev:

Dahili telefon : 8542

e mail:  serkan.bayman@dicle.edu.tr         

e mail: baymanserkan@gmail.com

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=57A0AED225AF289F 

Google scholar:  https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=kf1gvD8AAAAJ

Researcher ID: ABA-3420-2020 ( https://publons.com/researcher/3930981/serkan-bayman/ )

OrcID : 0000-0002-4573-8688 ( https://orcid.org/0000-0002-4573-8688 )

web adresi :

 

 

Aras. Gör. Merve AYGÜN

 

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

 

 

 

Prof. Dr. Abdullah SESSİZ

 

Bölüm: Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Uzmanlık alanı: Tarım Makinaları

Çalışma Alanları: Toprak İşleme Makinaları, Hasat Harman Makinaları,  Hayvancılıkta Mekanizasyon

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dahili telefon : 8530

e mail:  asessiz@dicle.edu.tr         

e mail: asessiz47@gmail.com

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=3B5C1ABD281370E0

Google scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=abdullah+sessiz&oq =

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1348471/abdullah-sessiz/        (I-6485-2019)

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-3883-0793

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarim-makinalari-ve-teknolojileri-muhendisligi-bolumu

 

 

 

 


           

 

Doç. Dr. Ahmet Konuralp ELİÇİN

 

Bölüm: Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

Uzmanlık alanı: Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Çalışma Alanları: Biyogaz, Biyomotorin, Termik Motorlar

İdari Görev: Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

Dahili telefon : 8531

e mail:   konuralp.elicin@dicle.edu.tr

e mail: akelicin@gmail.com

Yök kademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=9719D963060AB5E8

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=en&imq=Konuralp+Eli%C3%A7in#

Researcher ID: https://publons.com/dashboard/records/publication/authored/     (ABA-4109-2020)

OrcID : https://orcid.org/0000-0003-3240-4547

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarim-makinalari-ve-teknolojileri-muhendisligi-bolumu

 

 

 

 

 

Doc. Dr. Songül GÜRSOY

 

Bölüm: Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Uzmanlık alanı: Tarım makinaları

Çalışma Alanları: Toprak İşleme Mekanizasyonu,  Ekim, Dikim ve Gübreleme Mekanizasyonu, Hasat Sonrası   İşlemler Mekanizasyonu, Tarım Makinaları İşletmeciliği ve Planlama, Toprak-Alet-Bitki Etkileşiminin Analizi, Mekanik Yabancı Ot Kontrolü, Bitkisel Üretimde Mekanizasyon

İdari Görev: -

Dahili telefon : 8529

e mail:   songul.gursoy@dicle.edu.tr           

e mail:

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=7213EB2030A9CB52

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=-EvB9wsAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: https://publons.com/researcher/1258243/songul-gursoy/

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-6145-0684

web adresi : http://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarim-makinalari-ve-teknolojileri-muhendisligi-bolumu

 

Dr.Öğr. Üyesi M. Murat TURGUT

Dr.Öğr. Üyesi Fatih Göksel PEKİTKAN

 

 

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Prof. Dr. Öner ÇETİN   ( Bölüm Başkanı )

 

 

 

 

Doçent Doktor Neşe ÜZEN

 

Bölüm: Tarımsal Yapılar ve Sulama

Uzmanlık alanı: Tarımsal Sulama, Sulama Sitemleri, Sulama Suyu Kalitesi

Çalışma Alanları: Sulama Sitemleri, Sulama Suyu Kalitesi, Fertigasyon, İklim Değişikliğinin Su Kaynakları Üzerine Etkileri

İdari Görev: Bölüm Başkanı Yardımcılığı

Dahili telefon : 8519

e mail:   nuzen@dicle.edu.tr           

e mail: varsa ikinci mail adresinizi buraya yazın

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=EB10121E73D166BA

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=Zez1f8YAAAAJ

Researcher ID: AAT-6885-2020

OrcID : 0000-0001-9796-329X

web adresi : …………….

 

 

Arş.Gör. Kıvanç Hayri DOĞANAY

 

Tarla Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Davut KARAASLAN (Dekan)  

Prof. Dr. Mehmet BAŞBAĞ

 

 

 

Prof.Dr. Sema BAŞBAĞ

Bölüm: Tarla bitkileri

Uzmanlık alanı: Tarla Bitkileri Endüstri Bitkileri

Çalışma Alanları: Tarla bitkileri Endüstri Bitkileri yetiştirme ve ıslahı

İdari Görev: Yok

Dahili telefon : 8536

e mail:   sbasbag@dicle.edu.tr

 

Yök akademik  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=49CABDC5C3482903

 

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Hl8g2VgAAAAJ&hl=tr

 

Researcher ID: https://www.researchgate.net/profile/Sema_Basbag

 

OrcID : https://orcid.org/0000-0002-8844-4751

 

web adresi : www.dicle.edu.tr

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Behiye Tuba BİÇER

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagil

Çalışma Alanları: Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagil Islahı ve Yetiştiriciliği

 İdari Görev: -

Dahili telefon : 8548

e mail: tbicer@dicle.edu.tr          

e mail:

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=C0A0B7262945A254

Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=V9V3HIQAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F4RPTq64TTbUqslYEag&search_mode=GeneralSearch&prID=cc6f5d62-9ca5-4272-95dd-5aa358fbc061

OrcID : https://orcid.org/0000-0001-8357-8470

web adresi : --

 

Prof. Dr. M. Gültekin TEMİZ  

 

 

Prof. Dr. Cuma AKINCI

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Tahıl Yetiştirme ve Islahı

Çalışma Alanları: Bitki Islahı, Tohumculuk, Tahıllar

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dahili telefon : 8554

e mail: akinci@dicle.edu.tr    

e mail:

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=60EFACD362B74F63

Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?user=9CX9htEAAAAJ&hl=tr

 Researcher ID:

OrcID : 0000-0002-3514-1052

web adresi :

 

 


 

 

Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Bitki ıshahı ve fizyolojisi  

Çalışma Alanları: Tahıllar .

 İdari Görev: Yok……………………….

Dahili telefon : 8540

e mail:   mehmety@dicle.edu.tr          

e mail: yildirim2071@gmail.com

Yök akademik:  https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=BB56B3D8EDE27C17

Google scholar: https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=AapE2NEAAAAJ

Researcher ID: AAG-8229-2020

OrcID : https://orcid.org/0000-0003-2421-4399

web adresi : …………….

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Veysel SARUHAN

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Çayır-Mer’a ve Yembitkileri

Çalışma Alanları: Yembitkileri, Slaj, Çim bitkileri

İdari Görev:

Dahili telefon : 8538

e mail:  vsaruhan@dicle.edu.tr       

e mail: veyselsaruhan@hotmail.com

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=9ABCE7D3593D5492

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=tr&authuser=1&user=akpeLoMAAAAJ

Researcher ID: ………………………….

OrcID : 0000-0002-4906-8917

web adresi : https://www.dicle.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/ziraat-fakultesi/tarla-bitkileri-bolumu

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Özlem TONÇER

 

Bölüm: Tarla Bitkileri

Uzmanlık alanı: Endüstri Bitkileri, Tıbbi ve aromatik bitkiler

Çalışma Alanları: Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve yaygınlaştırılması

İdari Görev: -

Dahili telefon : 8553

e mail: toncer@dicle.edu.tr           

e mail:

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=5A9F7F887CE0191E 

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AGIbh4MAAAAJ&hl=tr

Researcher ID: http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=F4RPTq64TTbUqslYEag&search_mode=GeneralSearch&prID=486e9f82-0f87-4386-b9e3-28e7808daf74

OrcID : https://orcid.org/0000-0001-5273-8101

web adresi : --

 

Doç. Dr. Aydın ALP

Doç.Dr. Remzi EKİNCİ

 

 

Arş. Gör. Dr. Önder ALBAYRAK

Bölüm: Tarla Bitkileri Bölümü

Uzmanlık alanı: Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Yetiştiriciliği ve Islahı

Çalışma Alanları: Tahıl yetiştiriciliği ve ıslahı

İdari Görev:

Dahili telefon : 8549

e mail:   ondera@dicle.edu.tr          

e mail:  

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=7B01B5E2DC4334DD   

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QrunUacAAAAJ&hl=tr&oi=ao  

Researcher ID: https://publons.com/researcher/3267482/onder-albayrak/

OrcID : https://orcid.org/0000-0003-2440-7748

web adresi :

 

 

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

 


 

Doç. Dr. Abdurrahman KARA

 

Bölüm: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Uzmanlık alanı: Tarım Ekonomisi

Çalışma Alanları: Tarım İşletmeciliği, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Kırsal Kalkınma

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dahili telefon : 8563

e mail:   abdurrahman.kara@dicle.edu.tr           

e mail: abdurrahman_kara@hotmail.com

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=97CFE49436988F73

Google scholar: -

Researcher ID: M-4174-2017

OrcID : 0000-0001-7207-2589

web adresi : -

 

 

 

Zootekni Bölümü

 

 

Prof.Dr. Muzaffer DENLİ

 

Bölüm: Zootekni

Uzmanlık alanı: Hayvan Besleme, Yem Teknolojisi

Çalışma Alanları: Organik Hayvancılık, Tavukçuluk, Rasyon Hazırlama, Yem Katkı Maddeleri, Mikotoksinler  

İdari Görev: Bölüm Başkanı

Dâhili telefon: 8527

E mail:   muzaffer.denli@gmail.com     

E mail: denlim@dicle.edu.tr

YÖK akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=4971CCB884171933

 Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=kvh87TAAAAAJ&hl=en&oi=ao

Researcher ID: W-1181-2017

OrcID : 0000-0003-0472-7082

web adresi : …………….

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Nihat TEKEL

 

Bölüm: Zootekni

Uzmanlık alanı: Hayvan yetiştirme

Çalışma Alanları: Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

İdari Görev:-

Dahili telefon : 8521

e mail:   ntekel@dicle.edu.tr     

e mail: ntekel@hotmail.com

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=1412E4E2DB1A1574

Google scholar:

Researcher ID:

OrcID :

web adresi

 

 

 

Unvan Ad Soyad: Doç. Dr. Ramazan DEMİREL

 

Bölüm: ZOOTEKNİ

Uzmanlık alanı: YEM TEKNOLOJİSİ, HAYVAN BESLEME

Çalışma Alanları: ZİRAAT, GIDA, YEM

İdari Görev: -

Dahili telefon: 8523

e mail:   ramazand@dicle.edu.tr            

e mail: varsa ikinci mail adresinizi buraya yazın

Yök akademik: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=169D4276056364D7

Google scholar: ……………………….. (hesabınızın lingini buraya kopyalayın)

Researcher ID: ………………………….(hesabınızın lingini buraya kopyalayın)

OrcID : ………………………….(hesabınızın lingini buraya kopyalayın)

web adresi : …………….

 

 

Doç. Dr. H. Deniz ŞİRELİ

Doç. Dr. Muhittin TUTKUN

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat TATAR

 

Bölüm: Zootekni

Uzmanlık alanı: Büyükbaş Hayvan yetiştirme ve Islahı

Çalışma Alanları: Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı, Damızlık Düve Yet., Buzağı Yet., Manda Yet., Sürü Yönetimi, Hayvan Refahı, Management, Barınak Planlama

İdari Görev: 

Dahili telefon : 8536

e mail:   tatar@dicle.edu.tr           

e mail:   tataralimurat@gmail.com

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=B06DCFC0D72C3A4B

Google scholar: https://scholar.google.com/scholar?hl=tr&as_sdt=0%2C5&q=%22ali+murat+tatar%22&btnG=&oq=ali

Researcher ID: https://researchid.co/tatar36

OrcID : 0000-0002-4993-2779

web adresi : -

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞENTÜRK DEMİREL

 

Bölüm: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

Uzmanlık alanı: HAYVAN BESLEME, YEMLER VE HAYVAN BİLGİSİ,YEM TEKNOLOJİSİ

Çalışma Alanları: ZİRAAT, GIDA, YEM

İdari Görev: Bölüm Başkan Yardımcısı

Dahili telefon : 8525

e mail:   senturk.@dicle.edu.tr       

e mail: varsa ikinci mail adresinizi buraya yazın

Yök akademik:https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=BD55AC87F8FB678E

Google scholar: ……………………….. (hesabınızın lingini buraya kopyalayın)

Researcher ID: ………………………….(hesabınızın lingini buraya kopyalayın)

OrcID : ………………………….(hesabınızın lingini buraya kopyalayın)

web adresi : …………….

 

 

 

 

Doktor Öğretim Üyesi İlkay BARITCI

 

Bölüm: ZOOTEKNİ

Uzmanlık alanı: KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

Çalışma Alanları: ISLAH, , GENETİK, ÜREME BİYOLOJİSİ.

İdari Görev:

Dahili telefon : 8520

e mail: ilkay.baritci@dicle.edu.tr

e mail: ilkay.baritci@gmail.com

Yök Akademik: ARAŞTIRMACI 10222

Google Scholar: iLKAY BARITCI

Researcher ID: 10222

OrcID : 0000-0002-1087-8517

web adresi :

 

 

Aras. Gör. Dr. Hasan Hüseyin İPÇAK