aile danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Sertifikası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04.09.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 28401 Sayılı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” uyarınca Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanlığı hizmetinin verilebilmesi için alınması gereken Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda düzenlenen sertifikadır.


Aile ve sosyal politikalar bakanlığından;

Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitimi
Aile danışmanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 14 – (1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.
Meslek elemanının eğitimi ve nitelikleri
MADDE 15 – (1) Merkezde çalışacak meslek elemanları; tıp, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri, hemşirelik, psikoloji alanlarından birinde asgari dört yıllık lisans programını tamamlamış olmalıdır.

Öğrenci Kabulü

Öğrenci Kabulü
• Psikoloji
• Sosyal Hizmetler
• Sosyoloji
• Psikolojik Danışma ve Rehberlik
• Tıp
• Hemşirelik
• Çocuk Gelişimi

- İlgili programların mezun durumunda olan 4. sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilirler

Dersler İle İlgili Bilgiler
Programın dersleri nelerdir?1- Aile Danışmanlığına Giriş Ve Temel Konular
• Aile kavramı;
• Çeşitli bakış açılarına göre aile türleri;
• Ailenin temel fonksiyonları ve aile organizasyonu;
• Aile yaşam döngüsü;
• Aile sistemleri teorisi;
• Ailede inanç sistemleri ve mitler;
• Aile ve kültür;
• Ailede değerler ve çocukta değer kazanımı;
• Evlilik ve ülkemizdeki başlıca evlilik türleri.2- Aile Danışmanlığı İçin Temel Psikoloji
• Psikolojinin temel kavramları;
• Çocuk ve ergenlerde gelişim dönemleri;
• Gelişim görevlerinin yerine getirilmesinde ailenin rolü;
• Ebevyn tutumları;
• Etkili ebeveynlik ve ebeveyn arabuluculuğu;
• Kişilik kuramları.3- Aile Danışmanlığı Kuramları
• Psikodinamik ve Bowenian aile terapileri;
• Yaşantısal (Experiential) aile terapisi;
• Davranışsal ve bilişsel davranışçı aile terapileri;
• Yapısal aile terapisi;
• Stratejik aile terapisi;
• Çözüm odaklı aile terapisi;
• Naratif terapi yaklaşımı ile ailelerle çalışmak;
• Transaksiyonel aile yaklaşımı.4- Temel Danışmanlık Becerileri Ve Aile Danışmanlığı
• Danışmaya ait temel kavramlar;
• Bireysel danışma beceri ve teknikleri;
• Bireyi tanıma teknikleri;
• Bireysel danışma ve aile danışmasının karşılaştırılması;
• Aile danışmanın rol ve görevleri;
• Aile danışmasının temel aşamaları;
• Aile danışmanın nitelikleri;
• Aile danışmanlığı beceri ve teknikleri;
• Aile danışmanlığı örnek yapılanma modeli;
• Aile danışmasında kültürel duyarlılık;
• Danışmada etik ilkeler.


5- Aile Ve Evlilik Süreçleri
• Evlilik öncesi danışmanlığı ve eş seçimi;
• Çiftlerin evlilik öncesi uyum süreçleri;
• Evliliğe hazırlık süreci;
• Evliliğin ilk zamanları ve evliliğe alışma süreci.
• Eşler arasında rol dağılımı, romantik ilişkinin desteklenmesi;
• Anne baba olmak;
• Boşanma süreci;
• Boşanma sürecinde çocuklar.

6-Aile Yaşam Becerileri
• Aile içi iletişim;
• Aile içi iletişim ve stres yönetimi;
• Ailede problem çözme ve çatışma yönetim becerileri kazanımı;
• Yakın akrabalar ve eşin ailesiyle iletişim;
• Aile üzerinde medyanın etkisi.

7- Ailede Eğitim Süreci
• Aile içinde öğrenme;
• Ailede sosyal beceri kazanımı;
• Okul-aile ilişkisi/İletişimi;
• Çocuğun okulla ilgili sorunları;
• Çocuğun eğitim sürecinde ailenin fonksiyonu;
• Özel eğitim kapsamında çocuğu olan ailelere destek;
• Günlük yaşamda aile okuryazarlığı becerilerinin kazanılması;
• Çoklu zeka uygulamalarının ve öğrenme stillerinin ailede kullanımı.

8- Aile Ve Ruh Sağlığı
• Ailede ruh sağlığı ve psikopatolojiler;
• Ailede psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireyin tanınması;
• Aile içi istismar ve ihmal;
• Aile içi şiddet;
• Ailede İntihar, kayıp, yas vb. durumlar;
• Ailede madde bağımlılığı olan birey;
• Çocuklarda ve ergenlerde davranış bozuklukları;
• Farklı Gelişim özelliğe sahip çocuğu olan aileler;
• Ailede kronik rahatsızlığı olan birey ve aile üzerindeki etkisi.

9- Aile, Sağlık Ve Cinsellik
• Ailede sağlık bilinci;
• Bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları;
• Ailede ilkyardım bilinci geliştirme;
• Kronik rahatsızlıklarda ailenin etkisi;
• Anne-çocuk sağlığı;
• Aile planlaması.
• Cinsellikle ilgili temel kavramlar;
• Ailede cinsel sorunlar;
-Kadında cinsel sorunlar;
-Erkekte cinsel sorunlar;
• Cinsel işlev bozukları ve yaklaşım biçimleri;
• Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yolları;
• Hamilelik ve cinsel sorunlar;
• Yaşlılık dönemi cinsel konular (Menopoz, Andropoz).

10-Aile Danışmanlığında Temel Uygulama Ve Değerlendirme Süreçleri

• Ailenin karşılanması;
• Ailedeki dinamikleri anlama;
• Vaka formülasyonu yapma;
• Ailenin probleminin tanımlanması;
• Probleme uygun strateji seçimi;
• Geribildirim alma süreci
• Aile danışmanlığını sonlandırma süreci;
• İzleme sürecinin yapılandırılması
• Temel süreç değerlendirme teknikleri

Eğitim Programının Süreci
Aile danışmanlığı S.P Eğitim Süreci 300 saat Teorik , 100 saat süpervizyon 40 saat canlı vaka; 25 saat araştırma çalışması ; gerçekleşecek olup toplam 465 saattir.

Meslek Elemanı Sertifika Programı Eğitim Süreci :  80 saat teorik, 40 saat uygulama toplam 120 saat gerçekleştirilecektir.

Ders Materyalleri

  Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları/dokümanları hazırlanmaktadır.
   • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

   Etkinlikler

    • • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında
     • öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

     Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

     Derslerin bitiminde genel değerlendirme sınavı yapılmaktadır 60 ve üzeri alan öğrenciler belgeyi almaya hak kazanmaktadır.Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmayacaktır.

     Aile danışmanlığı sertifikası nedir?

     Aile Danışmanlığı Sertifikası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 04.09.2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 28401 Sayılı “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” uyarınca Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanlığı hizmetinin verilebilmesi için alınması gereken Aile Danışmanlığı Eğitimi sonunda düzenlenen sertifikadır.

     Programa kimler başvurabilir?

     Aile danışmanlığı sertifikasını kimler alabilir?
     • Psikoloji
     • Sosyal Hizmetler
     • Sosyoloji
     • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
     • Tıp
     • Hemşirelik
     • Çocuk Gelişimi

     - İlgili programların mezun durumunda olan 4. sınıf öğrencileri kayıt yaptırabilirler

     Programa ne zamandan beri öğrenci alınmaktadır?

     Aile Danışmanlığı Sertifika Programına; 2012–2013 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

     Aile danışmanlığı sertifikası hangi alanlarda kullanılabilir?

     Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir. Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar Aile Danışmanı olarak çalışma yetkisi elde ederler. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak olan Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak çalışabilirler.

     Aile danışmanlığı sertifikası alanlar nerelerde çalışabilirler?

     Aile Danışmanlığı Eğitimini tamamlayarak Aile Danışmanlığı Sertifikası alanlar Aile Danışmanı olarak çalışma yetkisi elde ederler. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezlerinde Aile Danışmanı olarak çalışabilirler.

     Aile danışmanlığı sertifikası eğitimi ne kadar sürer?

     Programı öğrencilerinin yatıracakları ücretler;
     Aile Danışmanlığı Sertifikası Eğitimi üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saat sürer.

     Uzaktan eğitim nasıl yapılacak?

     Eğitim uzaktan online olarak alınabilecektir. Eğitime kesin kayıt yaptıran adaylara kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. Siteye şifre ile girip dersleri izleyeceklerdir. Uzaktan Eğitim modülünde katılımcılar derslere online katılma şansına sahip olacaktır. Dersi izlerken soru sorma, fikir paylaşımı, derse katkıda bulunma gibi örgün eğitimde varolan imkanlar uzaktan eğitimde de mümkün olmaktadır. Ayrıca uzaktan eğitime katılanlar, kaçırdıkları ve yeniden dinlemek istedikleri dersleri, kayıtlı dersler bölümünden istedikleri zaman tekrar izleme imkanına sahip olacaklardır.

     Aile danışmanının görevleri:

     a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
     b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
     c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
     ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
     d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
     e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
     f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
     g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
     ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
     h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

     Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?

     Belirtilen ücretler dışında bankaya herhangi bir ad altında (havale, hesap işletim ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.

     Sınavlar İle İlgili Bilgiler

     Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

     Sınav Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi binasında yapılacaktır

     Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?

     Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.