Mezun Anketi

22.06.2021


Dicle Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün değerli mezunu,
Bu anket, Bölümümüzün eğitim niteliğini yükseltmek için yapılan bir çalışma kapsamında hazırlanmıştır. Almış olduğunuz Elektrik Elektronik Mühendisliği eğitimi hakkındaki görüşleriniz bizler için önemli olup, bölümümüzün temel hedeflerinin ve bu hedeflere ulaşmak için benimsediği yöntemlerin değerlendirilmesinde bizlere ışık tutacaktır.