Abone Veri Tabanları

Yapılan  Lisans Antlaşması Gereği, Veri Tabanlarından Sistematik Download Yapılmaması Gerekmektedir 

                                                                
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu   Elektronik Kaynaklar Ulusal  Akademik Lisansı


A-GAuthormapper   

Yazarların harita üzerinde bulundukları yerleri göstererek bilimsel araştırmaların yönlendirici haritasını çıkarmaya çalışan ücretsiz kullanıma sunulan online bir kaynaktır.


Applied Science & Technology

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans.


C abdirect


Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır.


ChemSpider

28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400'den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider,  tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkânı sunmaktadır.


Clinical Key  

Elsevier’in tüm tıbbi ve cerrahi içeriğini – 900’den fazla kitap, 500’den fazla en saygın dergi ve 9000’den fazla cerrahi ve tıbbi müdahale videosu – bir araya getirerek ve bunu, uygulama rehberleri, hastaları eğitici broşürler ve MEDLINE’ın tamamı gibi diğer değerli içerikle birleştiren veri tabanı.


Duke Euclıd Prime

Euclid Prime, teorik ve uygulamalı matematik ve istatistik alanlarında çok etkili, hakemli dergilerden oluşan bir koleksiyondur. Özellikle matematikçiler için tasarlanmış çevrimiçi bir platform olan Project Euclid tarafından barındırılmaktadır. 2019 koleksiyonu, 32 başlığın güncel içeriğini içerir.

Project Euclid, Duke University Press ve Cornell Üniversitesi Kütüphanesi'nin ortak girişimidir.


Ebsco Support  


  • Academic Search Ultimate erişim adresi:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn 

 

  • Business Source Ultimate erişim adresi:

http://search.ebscohost.com/ login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu 


  • Central & Eastern European Academic Source erişim adresi:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h 

 

  • The Belt and Road Initiative Reference Source erişim adresi:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo


  • Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 erişim adresi:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bpr 


Fen,Sağlık ve Sosyal Bilimlerden oluşmaktadır.Ebook Central (Ebrary)    

Bilgilendirme Kılavuzu 1


İşletme, Psikoloji, Fizik, Sağlık ve Eğitim daha birçok alanda 100.000'den fazla tam metin belgesine erişim.Emerald Premıer Ejournal

Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi'nin bütün e-dergilerini içeren Emerald Premier eJournal Koleksiyonu( 306 adet e-dergi)  


EXEMPLAR    

Yazarlar,   editörler ve genelde tüm bilim topluluğu için yayın hazırlama sürecinde kullanılmak üzere geliştirilmiş ücretsiz hizmete sunulan online bir dilbilim kaynağıdır. Örnek Bulucu, araştırmacıların bir kelime veya deyimin İngilizce dilinde hakemli ve basılmış yayınlarda nasıl kullanıldığı hakkında örnekler vererek yol gösterir.H-N


HeinOnline             

Hukuk veritabanı


Hiperkitap 

http://www.hiperkitap.com


IEEE Xplore      

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konularında tam metin, makale ve bildirileri kapsayan veri tabanı.


İThentiace        (Kullanım Klavuzu)


Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek için analiz veri tabanı


Jstor Archive Journal Content    (Kullanım Klavuzu)


Erişim sağlanan koleksiyonlar:

Arts & Sciences I, II,  III,  IV,  V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV

Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Ireland Collection, Jewish Studies Collection, Hebrew Journals Collection, Sustainability Collection  Ve ilgili koleksiyonlar içerisinde aşağıdaki özel konu paketlerine erişim sağlanabilecektir.


Journals

Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu: 

https://prezi.com/qpfepaqxd5hq/incites-tantm-ve-kullanm-sunumu/


Kazancı            

Mevzuat/İçtihat/Hukuk Eserleri  Bilgi Bankası Mendeley      (KullanımKlavuzu)

Mendeley  size sizlerin araştırmalarınızı düzenlemeye,  diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.


O-Z


Open Dissertations


Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100.000 doktora tezine erişim sunmakta iken şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1.150.000’den fazla doktora tezi içermektedir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilmektedir.


Ovid


Tıp ve Sağlık bilimleri ile ilgili 211 adet dergiye full text  erişim sağlayan veri tabanıdır.


ProQuest Dissertations & Theses Global    ( Kullanım Klavuzu)


Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.


Sobiad Atıf Dizini     (Kullanım Klavuzu)


Sobiad   Atıf   Dizini   Hakkında :  Sobiad , Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1132 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu  bir  veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli  bir  indekstir.


Science Direct

Elsiver Science Direct; içeriğinde 1200 adet dergiyi barındıran full text  veri  taban ıdır.


Scopus

Scopus, hakemli literatür ve kaliteli Web kaynaklarına ilişkin özet (abstract) ve atıf veritabanıdır. 


Springer Link

Springer ve Kluwer  dergilerine erişimi sağlayan veri taban


Springer 

Springer Nature’da makale veya kitap yayınlamak isteyen yazarlar için hazırlanmış olan ve A’dan Z’ye bütün prosedürleri gösteren   Author Academy    interaktif modülü ücretsiz olarak kullanıma açılmıştır.


TSE TÜRK STANDARTLAR ENSTİTÜSÜ    

TSE istekleri için  linkteki  "Türk Standartları(TSE) Talep Formu" nun doldurulması gerekir.

Aynı gün içinde en fazla 3 standart isteğinde bulunulabilir.

Standart talepleri max. 3 iş günü içerisinde eposta ile iletilmektedir.

DÜ Mensubu(hali hazırda DÜ öğrencisi, akademik ve idari personeli) olmayan kullanıcılarımız bu hizmetten yararlanamazlar.Turnitin       (Kullanım Klavuzu Öğretmen)


Tezler ve ödevlerde kullanılabilecek intihal analiz programı.
Türkiye Atıf Dizini

Kayıtlı, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleridir   .


W-X


Web Of Science

Web of Science Core Collection 22,200’den fazla dünya çapında yayınlanmış  hakemli, yüksek kaliteli akademik dergiyi kapsar (Açık erişim dergiler dahil) 250’den fazla bilim, sosyal bilimler, sanat  & insani bilimlerde disipline sahiptir. Konferans bildirileri ve kitap verileri de erişilebilirdir. 


Wiley Online Library   (Kullanım Klavuzu)

Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler,  mühendislik, tıp ve yaşam bilimlerini   içeren tam metin dergi koleksiyonu


Wıres Wıley Interdıscıplınary Revıews        

Wiley-Blackwell'in yayını olan WileyInterdisciplinary Reviews'in (WIREs) ilk serisi Nanomedicine and   Nanobiotechnology veri tabanı


Fotoğraf Galerisi