Yeni Müfredat

2018-2019 yılından itibaren 1. sınıftan başlayan öğrencilerimiz aşağıdaki müfredata göre eğitim ve öğretim göreceklerdir.

1.YIL - 1. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

 

AKTS

 

HİT 101

İletişim Bilimine Giriş

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 105

Hukukun Temel Kavramları

Z

3-0-3

 

3

 

HİT 109

Sosyoloji

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 119

Yazılı Anlatım

Z

3-0-3

 

3

 

HİT 121

Psikoloji

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 111

Bilişim Teknolojileri I

Z

3-0-3 

 

3

 

HİT 113

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

Z

2-0-2

 

2

 

HİT 115

Türk Dili-I

Z

2-0-2

 

2

 

HİT 117

Yabancı Dil-I

Z

2-0-2

 

2

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

 

24

 

30

 

 

1.YIL - 2. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

 

AKTS

 

   HİT 120

İletişim Kuramları

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 122

Değerler Eğitimi

Z

3-0-3

 

4

 

HİT 124

Sözlü Anlatım

Z

3-0-3

 

3

 

HİT 108

Sosyal Psikoloji

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 126

İşletme

Z

3-0-3

 

4

 

HİT 112

Bilişim Teknolojileri II

Z

3-0-3 

 

3

 

HİT 114

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Z

2-0-2

 

2

 

HİT 116

Türk Dili-II

Z

2-0-2

 

2

 

HİT 118

Yabancı Dil-II

Z

2-0-2

 

2

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

 

24

 

30

 

 

 

 

 

2.YIL - 3. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

 

AKTS

 

HİT 201

İletişim Sosyolojisi

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 215

Ekonomi

Z

3-0-3

 

4

 

HİT 217

Halkla İlişkilere Giriş

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 219

Siyaset Bilimi

Z

3-0-3

 

4

 

HİT 221

Grafik Tasarımı I

Z

3-0-3 

 

4

 

HİT 211

Temel Fotoğrafçılık

Z

3-0-3

 

4

 

HİT 213

Mesleki İngilizce-I

Z

3-0-3

 

4

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

 

21

 

30

 

 

 

2.YIL - 4. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

 

AKTS

 

HİT 202

Siyasal İletişim

Z

3-0-3

 

4

 

HİT 216

Grafik Tasarımı II

Z

3-0-3 

 

4

 

HİT 218

Örgüt İletişimi

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 208

Uygulamalı Fotoğrafçılık

Z

3-0-3 

 

4

 

HİT 220

Reklamcılığa Giriş

Z

3-0-3

 

4

 

HİT 212

Halkla İlişkiler Kampanyalarına Giriş

Z

3-0-3

 

5

 

HİT 214

Mesleki İngilizce-II

Z

3-0-3

 

4

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

 

21

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

3.YIL - 5. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

 

AKTS

 

HİT 333

Araştırma Yöntemleri

Z

3-0-3

 

6

 

 HİT 335

Pazarlama Yönetimi

Z

3-0-3

 

6

 

HİT 305

Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi

Z

3-0-3

 

6

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

 HİT 337

İtibar Yönetimi

S

3-0-3

 

4

 

HİT 307

Tüketici Davranışı

S

3-0-3

 

4

 

HİT 339

Marka Yönetimi

S

3-0-3

 

4

 

HİT 313

Reklam Fotoğrafçılığı

S

3-0-3

 

4

 

HİT 341

Örgütsel Davranış

S

3-0-3

 

4

 

HİT 343

Haber Yazma Teknikleri

S

3-0-3

 

4

 

HİT 325

Dış Tanıtım ve Lobicilik

S

3-0-3

 

4

 

HİT 345

Reklam Kampanyaları Analizi

S

3-0-3

 

4

 

HİT 347

Halkla İlişkilerde Teori ve Uygulamalar

S

3-0-3

 

4

 

HİT 349

İletişim Tarihi

S

3-0-3

 

4

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

 

18

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.YIL - 6. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

 

AKTS

 

HİT 334

Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya

Z

3-0-3

 

6

 

HİT 306

Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri

Z

3-0-3

 

6

 

HİT 338

İnsan Kaynakları Yönetimi

Z

3-0-3

 

6

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

HİT 336

Medya ve Toplum

S

3-0-3

 

4

 

HİT 340

İmaj Yönetimi

S

3-0-3

 

4

 

HİT 342

Göstergebilim

S

3-0-3

 

4

 

HİT 312

Popüler Kültür

S

3-0-3

 

4

 

HİT 344

Halkla İlişkiler Kampanya Analizi

S

3-0-3

 

4

 

HİT 346

Ekili İletişim

S

3-0-3

 

4

 

HİT 348

İletişim Hukuku

S

3-0-3

 

4

 

HİT 324

Halkla İlişkilerde Örnek Olay İncelemeleri

S

3-0-3

 

4

 

HİT 350

Reklamda Yaratıcı Stratejiler

S

3-0-3

 

4

 

HİT 352

Medya Planlaması

S

3-0-3

 

4

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

S

18

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.YIL - 7. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

 

AKTS

 

       HİT 425

Seminer (Lisans Bitirme Projesi I)

Z

6-0-6

 

7

 

HİT 427

Medya Okur Yazarlığı

Z

3-0-3

 

6

 

HİT 429

Uluslararası Halkla İlişkiler

Z

3-0-3

 

6

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

 

HİT 407

Mesleki İngilizce-III

S

3-0-3

 

6

 

HİT 413

Kamu Diplomasisi

S

3-0-3

 

6

 

HİT 415

Dijital Kurgu

S

3-0-3 

 

6

 

HİT 431

Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar

S

3-0-3

 

6

 

HİT 433

Reklam Yazarlığı

S

3-0-3

 

5

 

HİT 435

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim

S

3-0-3

 

5

 

HİT 439

Girişimcilik

S

3-0-3

 

5

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

 

18

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.YIL - 8. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Seçmeli-Zorunlu

T-U-K

AKTS

 

HİT 426

Seminer (Lisans Bitirme Projesi II)

Z

6-0-6

7

 

HİT 428

Yeni Medya ve İçerik Yönetimi

Z

3-0-3

6

 

HİT 438

Kurumsal İletişim Yönetimi

Z

3-0-3

6

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

HİT 408

Mesleki İngilizce-IV

S

3-0-3

6

 

HİT 430

Medya ve Demokrasi

S

3-0-3

6

 

HİT 432

Uluslararası Güncel Olaylar

S

3-0-3

6

 

HİT 434

Felsefe

S

3-0-3

5

 

HİT 436

Stratejik İletişim Yönetimi

S

3-0-3

6

 

HİT 440

Yönetim Bilimi

S

3-0-3

5

 

HİT 442

Halkla İlişkiler Yazarlığı

S

3-0-3

5

 

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

 

18

30

 

 

 

 

Mezuniyet Koşulları: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun olabilmek için öğrencinin Seminer (Lisans Bitirme Projesi) dâhil olmak üzere en az 240 AKTS’lik dersten başarılı olması gerekmektedir. Öğrencinin lisans eğitimi süresince aldığı Seçmeli Derslerin AKTS’si en fazla toplam aldığı kredinin %20’si kadar olabilir.