Tarihçe

Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin kurulması 01/02/2010 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilmiş ve karar aynı tarihte Resmi Gazete’de yayınılarak yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte Fakültemiz bünyesinde Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo TV ve Sinema ile Gazetecilik bölümleri açıldı. Bu süre içerisinde yapılanmasını ve Eğitim kadrosunu tamamlamaya çalışan Üniversitemiz İletişim Fakültesi, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Halkla İlişikler ve Tanıtım Bölümüne YÖK’ün 27.05.2016 tarih ve 14621 sayılı kararıyla 40 öğrenci alarak eğitim hayatına başlamıştır.

İletişim alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verecek olan Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrencilerine nitelikli eğitim ve uygulama olanakları sunmak için her türlü imkâna sahiptir. Üniversitemizin en yeni ve modern binalarından birinde İktisadi ve idari Birimler Fakültesi ile birlikte eğitim verecek olan İletişim Fakültesi binası merkezi bir konuma sahip olup, konferans salonları, kütüphanesi, Bilgisayar laboratuarı, kantin vb imkânlarına sahiptir.

Fakülte binası 15. Bin metre kare alana sahip olan Öğrenci Merkezi’ne, Türkiye’nin en büyük Üniversite Kongre Merkezi özelliğine sahip olan Üniversitemiz Kongre Merkezi’ne, yine Merkezi Kütüphane’ye yakın bir konumda olup açık ve ferah bir mekana sahiptir.