Misyon

Halkla İlişkiler Bölümü'nün öncelikli amacı, öğrenciye temel bir sosyal bilim formasyonu kazandırarak bu altyapı üzerine öğrencinin, iletişim bilimine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyle donanmasını sağlamaktır. Bölümümüz gerek halkla ilişkiler, tanıtım ve reklamcılık gerekse medya organlarında çalışacak iletişimcilere toplumun diğer bireyleriyle sosyal bir ilişki içerisinde olmayı, kişiye özgüven ve genel kültür kazandırmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra bölümümüz, öğrencilerine iletişim ve kitle iletişimi kuramlarındaki çağdaş gelişmeleri aktarmayı ve bu bilgiler ışığında öğrencilerin çeşitli uygulamalar gerçekleştirerek mesleki etik kurallarına bağlı, sorgulayan, araştıran, eleştiren ve bunları yaparken de kamu yararını gözeten dünya çapında iletişimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.