Kalite Politikası

TEMEL DEĞERLERİMİZ:

· İnsan haklarına saygılı olmak

· Yaratıcılık 

· Dürüstlük 

· Şeffaflık

· Yenilikçilik

· Yardımlaşma

· Topluma ve çevreye duyarlı olmak

· Yaşam boyu öğrenme

ÖĞRENİM ÇIKTILARI:

Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, lisans eğitimleri sonucunda elde edecekleri öğrenim çıktıları şu şekildedir:

»Beceri

· Etkili Türkçe,  yazılı ve sözlü iletişim becerisi sahibidir.

· Algılama,  ifade edebilme ve yaratıcılık beceresi yüksektir.

· Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirir.

· Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun bilincinde olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirir, sponsorluk projeleri hazırlar.

· Reklam kampanyalarını oluşturur ve uygular.

· Empati kurabilme becerisi yüksektir.

· Geleneksel medya ve yeni medya ortamları için üretim yapabilir.

· Medya okuryazarlığı eğitimini edinmiş olarak, iletişim araçlarının iletilerini sorgulama becerisine sahiptir.

· İletişim uygulamaları için kullanılan araç gereçleri kullanabilir.

· Bireysel ve grup içinde sorumluluk alarak, halkla ilişkiler ve tanıtım alanıyla ilgili çalışmalar yapar.

· Edindiği bilgi ve tecrübeleriyle geleceğe yönelik atacağı adımları planlar.

»Bilgi

·  İletişimin toplumsal, tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik boyutlarını ilişkilendirir.

· Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, halkla ilişkiler ve tanıtım alanındaki uluslararası kodlara ve yasaları bilir ve uyar.

· Analitik düşünme ve problem çözme yetenekleriyle, yeni nesil halkla ilişkiler uzmanıdır.

· Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibidir.

· Kuramsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini bilir.

· Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilir.

· İletişim alanındaki tarihi, kuramsal, kavramsal ve hukuki yaklaşımları bilir ve uygular.

· Halkla ilişkiler temel kavram ve uygulamalarını bilir.

· Reklam çözümlemeleri yapabilir.

· Siyasal iletişim ve diplomasi alanında bilgi sahibi olarak lobi çalışmalarında bulunabilir.

· Ekonominin temel kavramlarını bilir ve alanında uygulamalı analizler yapabilir.

· Küresel, ulusal ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyişini bilir.

· Yabancı dil bilgisine sahiptir.

İstihdam Olanakları

Bölümün amacı, öğrencilerini her türlü kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, reklam, halkla ilişkiler ile ilgili sorumluluklar üstlenebilecek profesyoneller olarak yetiştirmektir. Bölüm mezunlarından, çeşitli örgütlerdeki iletişimle ilgili sorunları çözümlemeleri, bu sorunlara işlevsel çözümler üretmeleri, çözüme yönelik uygun ortamlar geliştirmeleri, geliştirdikleri iletişim stratejilerini uygulamaları ve uygulamaların etkililik ve verimliliğini değerlendirmeleri beklenmektedir.