Eski Müfredat

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ (1.ÖĞRETİM) ERASMUS UYUMLU DERS PROGRAMI

1.YIL - 1. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

   HİT 101

İletişim Bilimine Giriş

3-0-3

6

HİT 103

Halkla İlişkilere Giriş

3-0-3

6

HİT 105

Hukukun Temel Kavramları

3-0-3

3

HİT 107

Ekonomi

3-0-3

3

HİT 109

Sosyoloji

3-0-3

3

HİT 111

Bilişim Teknolojileri I

2-2-3

3

HİT 113

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

2-0-2

2

HİT 115

Türk Dili-I

2-0-2

2

HİT 117

Yabancı Dil-I

2-0-2

2

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

24

30

 

1.YIL - 2. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

  HİT 102

Siyaset Bilimi

3-0-3

4

HİT 104

İletişim Tarihi

3-0-3

4

HİT 106

  Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya

3-0-3

5

HİT 108

Sosyal Psikoloji

3-0-3

4

HİT 110

İletişim Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

3-0-3

4

HİT 112

Bilişim Teknolojileri II

2-2-3

3

HİT 114

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2-0-2

2

HİT 116

Türk Dili-II

2-0-2

2

HİT 118

Yabancı Dil-II

2-0-2

2

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

24

30


2.YIL - 3. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

HİT 201

İletişim Sosyolojisi

3-0-3

4

HİT 203

İletişim Kuramları-I

3-0-3

5

HİT 205

Örgütsel Davranış

3-0-3

5

HİT 207

Tanıtım Yöntemleri ve Teknikleri

3-0-3

5

HİT 209

Reklam Metin Yazarlığı

2-1-3

4

HİT 211

Temel Fotoğrafçılık

3-0-3

3

HİT 213

Mesleki İngilizce-I

3-0-3

4

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

21

30

 

 

2.YIL - 4. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

HİT 202

Siyasal İletişim

3-0-3

5

HİT 204

İletişim Kuramları-II

3-0-3

5

HİT 206

Kamu ve Özel Kuruluşlarda Halkla İlişkiler

3-0-3

5

HİT 208

Uygulamalı Fotoğrafçılık

2-1-3

3

HİT 210

Reklam ve Tanıtım Kampanyaları

3-0-3

4

HİT 212

Halkla İlişkiler Kampanyalarına Giriş

3-0-3

4

HİT 214

Mesleki İngilizce-II

3-0-3

4

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

21

30


3.YIL - 5. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

HİT 301

İletişim Hukuku

3-0-3

6

  HİT 303

İtibar ve Algı Yönetimi

3-0-3

6

HİT 305

Halkla İlişkilerde Kriz Yönetimi

3-0-3

6

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

HİT 307

Tüketici Davranışı

3-0-3

3

HİT 309

Pazar İletişimi ve Sosyal Medya

3-0-3

3

HİT 311

Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim

3-0-3

3

HİT 313

Reklam Fotoğrafçılığı

3-0-3

3

HİT 315

Medya ve Demokrasi

     3-0-3

3

HİT 317

İletişim Araştırmalarında Paket Programlar

3-0-3

3

HİT 319

Halkla İlişkiler İçin Bilgisayar ve Yazma Becerileri

3-0-3

3

HİT 321

Uluslararası İletişim

 3-0-3

3

HİT 323

Radyo Televizyon Reklamcılığı

3-0-3

3

HİT 325

Dış Tanıtım ve Lobicilik

3-0-3

3

HİT 327

Sponsorluk

3-0-3

3

HİT 329

Yazılı Anlatım

3-0-3

3

HİT 331

Sivil Toplum İçin Stratejik Yönetim

3-0-3

3

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

18

30

  3.YIL - 6. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

HİT 302

Siyasal Kampanyalar ve Propaganda

3-0-3

6

HİT 304

Kişilerarası İletişim

3-0-3

6

  HİT 306

Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri

3-0-3

6

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

HİT 308

   Toplumsal Hareketler ve Medya

3-0-3

3

HİT 310

Yeni Medyada Yayıncılık Uygulamaları

3-0-3

3

HİT 312

Popüler Kültür

3-0-3

3

HİT 314

Tanıtım ve Turizm

3-0-3

3

HİT 316

İçerik Analizi

3-0-3

3

HİT 318

Halkla İlişkiler Uygulamaları

3-0-3

3

HİT 320

Pazarlama İletişimi

3-0-3

3

HİT 322

Marka İletişimi

3-0-3

3

HİT 324

Halkla İlişkilerde Örnek Olay İncelemeleri

3-0-3

3

HİT 326

Kamuoyu Araştırmaları

3-0-3

3

HİT 328

Masaüstü Yayıncılık

3-0-3

3

HİT 330

İletişim ve Sanat

3-0-3

3

HİT 332

İnternet Haberciliği

3-0-3

3

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

18

30

 

 

4.YIL - 7. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

HİT 401

Seminer (Lisans Bitirme Tezi)

3-0-3

6

HİT 403

Medya ve Kamuoyu

3-0-3

6

  HİT 405

İletişim Etiği

3-0-3

6

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

HİT 407

Mesleki İngilizce-III

3-0-3

3

HİT 409

Reklamcılık

3-0-3

3

HİT 411

İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür

3-0-3

3

HİT 413

Kamu Diplomasisi

3-0-3

3

HİT 415

Dijital Kurgu

3-0-3

3

HİT 417

Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar

3-0-3

3

HİT 419

Grafik Tasarım

3-0-3

3

HİT 421

İkna Edici İletişim

3-0-3

3

HİT 423

Göstergebilim

3-0-3

3

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

18

30

 

 

4.YIL - 8. DÖNEM

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T-U-K

AKTS

HİT 402

Seminer (Lisans Bitirme Tez Sunumu)

3-0-3

6

HİT 404

Medya Planlaması

3-0-3

6

HİT 406

Halkla İlişkilerde Çağdaş Yaklaşımlar

3-0-3

6

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 

HİT 408

Mesleki İngilizce-IV

3-0-3

3

HİT 410

İnsan Kaynakları Yönetimi

3-0-3

3

HİT 412

Modern Yönetim Teknikleri

3-0-3

3

HİT 414

Web Tasarımı

3-0-3

3

HİT 416

Reklamda Yaratıcı Stratejiler

3-0-3

3

HİT 418

İmaj Yönetimi

3-0-3

3

HİT 420

İletişim ve Toplum

3-0-3

3

HİT 422

Retorik Kuramları

3-0-3

3

HİT 424

Medya Okuryazarlığı

3-0-3

3

 

ALINMASI GEREKEN KREDİ

3-0-3

30