Vizyonumuz

Başta din eğitimi ve öğretimi olmak üzere toplumsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yapan, fakülte toplum işbirliğini sağlayan, saygın, nitelikli ve uluslararası düzeyde kabul gören bir fakülte olmaktır.