Temel İslam Bilimleri

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANI:        

Prof. Dr. Mehmet BİLEN

1. Tefsir Anabilim Dalı Başkanı:

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK

2. Hadis Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. H. Musa BAĞCI

3. İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Aydın TAŞ

4. Kelam Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ

5. Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ

6. Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. M. Cevat ERGİN

7. İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Metin BOZAN

8. Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı:

Doç. Dr. Hacı ÖNEN

KELAM ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ

Dr. Öğr. Üyesi M. Sait KAVŞUT

Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ

TEFSİR ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ali AKAY

Prof. Dr. Muhammed ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TEMİZKAN

Dr. Öğr. Üyesi M. Yusuf HAKLI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK

Arş. Gör. Nefise İNAL

HADİS ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Ahmet KELEŞ

Prof. Dr. H. Musa BAĞCI

Prof. Dr. Mehmet BİLEN

Doç. Dr. Ali KARAKAŞ 

Arş. Gör. Taner KARASU

Arş. Gör. Usame BOZKURT

İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Metin YİĞİT

Doç. Dr. Muhammed Tayyip KILIÇ

Doç. Dr. Aydın TAŞ

Doç. Dr. İhsan AKAY

Dr. Öğr. Üyesi  Mesut BAYAR

Dr. Öğr. Üyesi Orhan CANPOLAT

Dr. Öğr. Üyesi M. Hadi TURAN

Arş. Gör. Dr. İmran Hüseyin ÇELİK

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Metin BOZAN

Dr. Öğr. Üyesi H. Rumeysa KÜÇÜKÖNER

ARAP DİLİ VE BELAĞATI ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Eyyüp TANRIVERDİ

Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR

Prof. Dr. M.Cevat ERGİN

Dr. Öğr. Üyesi Mahmoud NAASSAN

Öğr. Gör. Mehmet Fadıl ÜNSAL

Öğr. Gör.  Abdülbasit KUŞÇA

Öğr. Gör.  Hasan YAVUZ

Öğr. Gör. İsmail BOZKUŞ

Öğr. Gör. Ömer YILDIZ

Arş. Gör. Dr. Hüseyin ZAMUR

Arş. Gör. Mehmet GÜLNİHAL

Arş. Gör. Cennet ASANA

TASAVVUF ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ

Doç. Dr. Mehmet Sait MERMUTLU

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZAYDIN

Arş. Gör. Abdulmelik İBRAHİMOĞLU

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Hacı ÖNEN

Dr. Öğr. Üyesi Rıfat ABLAY

Öğr. Gör. Dr. Lokman ŞAN

Öğr. Gör. İsmail KANBAZ