İİBF Maliye Bölümü Akademik Kadro

DR. ÖĞRT. ÜYESİ SANİYE ŞEHNAZ ALTUNAKAR MERCAN 

(BÖLÜM BAŞKANI)


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

E-posta:  ssehnazaltunakar@hotmail.com

Telefon/Dâhili:  0412 24110 00/8179

 

 

ARŞ. GÖR. DR. OSMAN GEYİK


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

E-Posta:     osman.geyik@dicle.edu.tr

Telefon/Dâhili:    0412 241 10 00 / 8186