İdari Hizmetler İş Akış Süreci

Gelen Evrak İş Akış Süreci

Giden Evrak İş Akış Süreci

Satın Alma İş Akış Süreci

İzin ve Rapor İşlemleri İş Akış Süreci

Görevlendirme İş Akış Süreci

Taşınır İşlemleri İş Akış Süreci

Taşınır Kayıttan Düşme İş Akış Süreci

Avans Kredi İşlemleri İş Akış Süreci