Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

BAŞLAMA - B İ T İ Ş

Prof.Dr.Hasan TANRIVERDİ

Dekan

 

Prof.Dr.Fazıl Hüsnü ERDEM

Üye

05.02.2019 - 05.02.2022

ProF.Dr.Ali AYLİ

Üye

17.11.2020 - 17.11.2023

Prof.Dr.Gürsel KAPLAN

Üye

21.11.2020 - 21.11.2023

Doç.Dr.Tahir MURATOĞLU

Üye

09.11.2021 - 09.11.2024

Doç.Dr.Burak BULUTTEKİN

Üye

28.06.2021 - 28.06.2024

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Murat IŞIK

Üye

02.05.2021 - 02.05.2024

Fak.Sekreteri Fırat YANIK

Raportör