Tezli Yüksek Lisans Formları

  Elektronik Ortam Formu (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

 Form No

 Form Adı


 FRM-527

 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu

 İndir


 Genel Formlar
 Form No   Form Adı 

 FRM-332 

 Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu

 İndir

 FRM-333

 Danışman Değişikliği Talep Formu 

 İndir

 FRM-338

 Seminer Dersi Değerlendirme Formu

 İndir

 FRM-335

 Tez Konusu Öneri Formu

 İndir

 FRM-336

 Tez Konusu Değişiklik Formu

 İndir

 FRM-334

 İkinci Tez Danışmanı Talep Formu  

 İndir

 FRM-365

 Tez-Proje Danışmanı Talep Formu

 İndir

 

 Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM- 

 Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

 İndir

 FRM-342

 Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu

 İndir

 FRM-343

 Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu

 İndir

 FRM-344

 Jüri Üyelerine Teslim Tutanağı

 İndir

 

 Tez Savunma Sınav Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM-345 

 Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu

 İndir

 FRM-346

 Tez Savunma Sınavı Tutanağı

 İndir

 FRM-339

 Jüri Tez İntihal Formu

 İndir

 FRM-347

 Kurum Dış Görevli Jüri Üyesi Bilgi Formu

 İndir

 

 Tez Teslim Formları

 Form No

 Form Adı


 FRM-340 

 Tez İntihal Formu

 İndir

 FRM-

 Tez Kabul Onay Sayfası

 İndir

 FRM-348

 Tez Teslim Danışman Onay Formu

 İndir

 FRM-

 Mezuniyet-İlişik Kesme Formu

 İndir