Fakülte Kurulu

                                                                                         


 

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Mehmet Mesut ERGİN 

Dekan V.

Prof. Dr. Rüstem ERKAN

Sosyoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. M. Mesut ERGİN  

Doğu dilleri ve Edebiyatları bölüm Başkanı

Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK     

Türk Dili ve Edebiyatı bölüm Başkanı

Doç. Dr. Çaşteğin TURGUNBAYER   

Seçilmiş Üye

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Barış KILINÇ

Felsefe Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Oktay BOZAN

Tarih Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Dr. Aytaç COŞKUN 

Arkeoloji Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TOLAN  

Psikoloji Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Çaşteğin TURGUNBAYER     
Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sahure YARİŞ Sanat Tarihi Bölümü Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AYNA

Seçilmiş Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ozan Deniz YALÇINKAYA Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı

Abdulkadir DAĞ  (Fakülte Sekreteri) 

Raportör