Değerler

 • Adalet,
 • Bilimsel özgürlük,
 • Doğal çevreye duyarlılık,
 • Farklılıklardan güç alma,
 • Güvenilirlik,
 • İnovatif düşünce,
 • İnsana saygı,
 • Kalite bilinci,
 • Katılımcılık,
 • Kaynakları etkin kullanma,
 • Kültürel mirasa bağlılık,
 • Liyakat,
 • Özveri,
 • Rehberlik,
 • Sosyal sorumluluk,
 • Tutarlılık,
 • Yaşam boyu öğrenme.