Türk Halk Oyunları Bölümü Akademik Kadrosu

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ  


Doç.Mustafa ŞAHİN  

14 Şubat 1970’te Ankara’da doğdu. İlkokulu Öğretmen Kubilay İlköğretim Okulu, ortaokul ve liseyi Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde,  Yüksek Lisans eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı ve Sanatta Yeterlilik eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı’nda tamamladı.

Hak Oyunları ve Müziğe ilkokul çağlarında Yenimahalle Halk Eğitim Merkezinde başladı. Çalışmalarına liseden mezun olana kadar bu kurumda amatör olarak devam etti. 1990 yılında İstanbul’a giderek akademik kariyerine başladı. Temmuz 1998’de Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Kası 1998’de Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi’ne Türk Halk Oyunları Öğretmeni olarak atandı. Aynı yıl Sanatta Yeterlilik Sınavını kazanarak İstanbul’a geri döndü. Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi’ne atanarak 12 yıl burada görev yaptı. Mart 2012 yılında öğretmenlikten ayrılarak Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne Öğretim Üyesi olarak atandı. Eylül 2018’de Sahne Sanatları Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı.

Uzun Yıllar Ankara ve İstanbul’da Dansçı, Müzisyen ve Eğitmen olarak çalıştı. Yurt dışında eğitmenlik yaptı. Ulusal ve Uluslar arası birçok Sempozyum ve Kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye Makale yazdı. Konser Atölye ve Festival etkinliklerine katıldı. Bir dönem TRT’de “akitli sanatçı” olarak çalıştı. Uluslar arası Müzik ve Dans Kongresi düzenledi. Halen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evlidir ve bir kız çocuğu vardır.


Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ


             İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. Lisans eğitimini 2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğreticilik Anasanat Dalı’nda tamamlamasını takiben girdiği, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’ndan Prof. Nihal CÖMERT ‘in danışmanlığında hazırladığı “Halk Oyunları Notasyon Sistemi Denemesi- Hareket Portesi Notasyon Sistemi” başlıklı tezi ile 2012 yılında MA (Master of Arts) derecesi aldı. 2012 yılında başladığı İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’ndan Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK’ın danışmanlığı ve Prof. Nihal CÖMERT’in eş danışmanlığında hazırladığı “Türkiye’de Geleneksel Danslar Alanında Yapılan Sistematik Çalışmalar” isimli tezi ile 2018 yılında doktor unvanı aldı.               İlk ve orta öğrenimi boyunca sürdürdüğü zeybek dansları performans çalışmalarına ek olarak; Mukadder AKSOY, Özhan ÖZÜ, Sinan GÜLBAŞ, Mustafa ERİŞ, Cenk ÖDEMİŞ ve Olcay YOLCU ile zeybek dansları üzerine eğitmenlik çalışmaları yürüttü. Lisans eğitimi boyunca geleneksel danslar alanında pek çok gösteride solist, topluluk dansçısı, koreograf, danışman ve müzisyen olarak görevler aldı. Yüksek lisans eğitimi devam ederken 2009 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 50/D maddesi uyarınca “araştırma görevlisi” olarak göreve başlamasıyla birlikte, 2018 yılında görev süresi bitene kadar Prof. Nihal CÖMERT’in asistanlığını da üstlenerek; “hareket analizi, koreoloji, dans/hareket notasyonu, halkbilimi, geleneksel danslar literatürü ve geleneksel danslar tarihi konularında çalışmalar yaptı. İTÜ TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü’ndeki görev süresi boyunca Öğr. Gör. Salim SINAR’ın yönetmenlik ve sahne yönetimi çalışmalarının bazılarında proje koordinatörlüğü ve asistanlığı görevlerini üstlendi. Doktora eğitimi boyunca; Prof. Songül KARAHASANOĞLU, Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK, Prof. Şehvar BEŞİROĞLU, Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI ve San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL’den dersler aldı.               İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yaptığı süre zarfında; aralarında İTÜ KKTC Sahne Sanatları Bölümü Eğitim Planları Hazırlama Komisyonu, İTÜ Araştırma Görevlileri Temsilcileri Başkan Yardımcılığı, İTÜ TMDK Araştırma Görevlileri Temsilciliği ile İTÜ TMDK Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu başkan yardımcılığının da olduğu pek çok komisyon ve kurul üyelikleri görevlerinde bulundu.             2018 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde göreve başladıktan sonra, 2019 yılında Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilerek atandı. Hâlen; Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde; “bilimsel araştırma teknikleri, alan araştırma ve derleme, halk oyunları, zeybek dansları repertuvarı, dans teorisi ve literatürü, dans notasyonu, dans analizi, koreografi ve performans analizi konulu dersler yürütmektedir.

              Hareket Portesi Notasyon Sistemi (HPNS) ile ilgili yayımlanmış kitapları; zeybek dansları, dans analizi, geleneksel danslar literatürü ve dans/hareket notasyonu konularında yayımlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve kongre/sempozyum bildirileri bulunan Dr. Sonay ÖDEMİŞ; profesyonel dansçılık çalışmalarına; koreograflık ve yönetmenlik denemelerine; danışmanlıklarına ve konferanslarına devam etmektedir

 

             

Öğr. Üyesi H. Öyküm LUMALI

oykum.lumali@gmail.com / halukoykum.lumali@dicle.edu.tr

 

            1982 yılında Ankara’da doğdu. Orta öğretim hayatını Ankara’da tamamladı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dans Bölümü Modern Dans Ana Sanat Dalı’nda lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi sırasında 2007 yılında Türkiye’de konservatuvarlardaki ilk Öğrenci Topluluğu olan, ADA Ankara Dans Araştırmaları Kültür ve Sanat Öğrenci Topluluğu’nu kurdu. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda üç ayrı oyunda Dansçı, Asistan Koreograf ve Oyuncu olarak görev yaptı. 2010 yılındaki mezuniyetinin ardından, 2014 yılına kadar, lisans eğitimini aldığı bölümde ve Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğimi Öğretmenliği Bölümü’nde Ek Ders Ücretli Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL danışmanlığındaki “Akademik Halk Dansları Eğitim Programlarının Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Üniversitesi Örneği)” konulu teziyle 2018 yılı Ocak ayında başarıyla tamamladı. Halen aynı bölümde Doktora eğitimini onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti’nde Dans Eğitim Tarihinin Eleştirel İncelemesi” konulu tez aşamasıyla sürdürmektedir.

1989’da ilkokulda hayatına giren dansı, 1991 yılında TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu sınavını kazanmasının ardından profesyonel olarak sürdürdü. Aynı toplulukta 2000 yılına kadar Dansçı, 2006 yılına kadar da Eğitmen ve Koreograf olarak görev yaptı. 1998 yılında dansçı olarak katıldığı AFTUD (Anadolu Folklor Turizm ve Dayanışma) Vakfı’nda, 2016 yılına kadar Eğitmen, Koreograf, Genel Sanat Yönetmeni ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde Gazi HASAT Halk Bilimi ve sahne Sanatları Topluluğu’nun kuruluş yıllarında Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı. 2000 yılından bu yana birçok ilk ve orta öğretim kurumu ile özel ve devlet kuruluşlarının yanı sıra 2019-2020 akademik yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi (HAMER) Halk Dansları Topluluğu’nun ve 2018-2023 yılları arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Öğrenci Topluluğu (EBF-HOT)’nun Eğitmenlik ve Genel Sanat Yönetmenliği görevlerini yürüttü.

2016-2019 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü’nde Büro Personeli, 2020-2023 yılları arasında Çağdaş Drama Derneği Ankara Genel Merkezi’nde Yönetici Asistanı olarak görev yaptı. 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Yedi İklim Bin Ritim” Eğitici Eğitimi Kursu projesinde Eğitim Görevlisi olarak görev yaptı. Proje ortağı, sanatçı ve proje asistanı olarak yer aldığı desteklenmiş uluslararası sanat projeleri bulunmaktadır. Birçok uluslararası organizasyonda rehberlik, organizatörlük, ve festivaller kapsamında düzenlenen uluslararası halk dansları yarışmalarında seçici kurul üyeliği yaptı. Yaptığı koreografi çalışmaları ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde ödüllendirildi. Tasarımını yaptığı bir kitap ve yönetmenliğini yaptığı bir müzik videosu bulunmaktadır. Halen uluslararası organizsyonlarda yer almakta ve danışmanlıklar yapmaktadır.

2021 yılında “HALK DANSLARI ÖĞRETİMİ” isimli kitapta Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serkan KELEŞOĞLU ile birlikte Editör ve Bölüm Yazarı, Prof. Dr. Oğuzhan YONCALIK tarafından editörlüğü gerçekleştirilen “Sanattan Topluma Türk Halk Dansları” isimli kitapta ise Prof. Dr. Ömer ADIGÜZEL ile birlikte hazırladığı “BİR SANAT TÜRÜ (MÜ?): HALK DANSLARI” başlıklı giriş bölümü yazarlığıyla yer aldı. Yanı sıra uluslararası kongre ve sempozyumlarda bildiri sunumları, hakemli dergilerde makaleleri ve kültür-sanat dergilerinde serbest yazıları bulunan H.Öyküm LUMALI; profesyonel dansçılık performansları, koreograflık ve yönetmenlik çalışmaları ile dans sanatları, hareket notasyonu, dans analizi, dans dramaturgisi, dans eğitimi ve sanat eğitimi alanlarındaki geniş çerçeveli ve disiplinler arası akademik ve sanatsal çalışmalarına devam etmektedir.