Türk Halk Oyunları Bölümü Akademik Kadrosu

TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ  


Doç.Mustafa ŞAHİN  

14 Şubat 1970’te Ankara’da doğdu. İlkokulu Öğretmen Kubilay İlköğretim Okulu, ortaokul ve liseyi Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde,  Yüksek Lisans eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı ve Sanatta Yeterlilik eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı’nda tamamladı.

Hak Oyunları ve Müziğe ilkokul çağlarında Yenimahalle Halk Eğitim Merkezinde başladı. Çalışmalarına liseden mezun olana kadar bu kurumda amatör olarak devam etti. 1990 yılında İstanbul’a giderek akademik kariyerine başladı. Temmuz 1998’de Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Kası 1998’de Çankırı Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi’ne Türk Halk Oyunları Öğretmeni olarak atandı. Aynı yıl Sanatta Yeterlilik Sınavını kazanarak İstanbul’a geri döndü. Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi’ne atanarak 12 yıl burada görev yaptı. Mart 2012 yılında öğretmenlikten ayrılarak Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne Öğretim Üyesi olarak atandı. Eylül 2018’de Sahne Sanatları Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı.

Uzun Yıllar Ankara ve İstanbul’da Dansçı, Müzisyen ve Eğitmen olarak çalıştı. Yurt dışında eğitmenlik yaptı. Ulusal ve Uluslar arası birçok Sempozyum ve Kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye Makale yazdı. Konser Atölye ve Festival etkinliklerine katıldı. Bir dönem TRT’de “akitli sanatçı” olarak çalıştı. Uluslar arası Müzik ve Dans Kongresi düzenledi. Halen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evlidir ve bir kız çocuğu vardır.


Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ


             İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. Lisans eğitimini 2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğreticilik Anasanat Dalı’nda tamamlamasını takiben girdiği, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’ndan Prof. Nihal CÖMERT ‘in danışmanlığında hazırladığı “Halk Oyunları Notasyon Sistemi Denemesi- Hareket Portesi Notasyon Sistemi” başlıklı tezi ile 2012 yılında MA (Master of Arts) derecesi aldı. 2012 yılında başladığı İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’ndan Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK’ın danışmanlığı ve Prof. Nihal CÖMERT’in eş danışmanlığında hazırladığı “Türkiye’de Geleneksel Danslar Alanında Yapılan Sistematik Çalışmalar” isimli tezi ile 2018 yılında doktor unvanı aldı.               İlk ve orta öğrenimi boyunca sürdürdüğü zeybek dansları performans çalışmalarına ek olarak; Mukadder AKSOY, Özhan ÖZÜ, Sinan GÜLBAŞ, Mustafa ERİŞ, Cenk ÖDEMİŞ ve Olcay YOLCU ile zeybek dansları üzerine eğitmenlik çalışmaları yürüttü. Lisans eğitimi boyunca geleneksel danslar alanında pek çok gösteride solist, topluluk dansçısı, koreograf, danışman ve müzisyen olarak görevler aldı. Yüksek lisans eğitimi devam ederken 2009 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 50/D maddesi uyarınca “araştırma görevlisi” olarak göreve başlamasıyla birlikte, 2018 yılında görev süresi bitene kadar Prof. Nihal CÖMERT’in asistanlığını da üstlenerek; “hareket analizi, koreoloji, dans/hareket notasyonu, halkbilimi, geleneksel danslar literatürü ve geleneksel danslar tarihi konularında çalışmalar yaptı. İTÜ TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü’ndeki görev süresi boyunca Öğr. Gör. Salim SINAR’ın yönetmenlik ve sahne yönetimi çalışmalarının bazılarında proje koordinatörlüğü ve asistanlığı görevlerini üstlendi. Doktora eğitimi boyunca; Prof. Songül KARAHASANOĞLU, Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK, Prof. Şehvar BEŞİROĞLU, Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI ve San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL’den dersler aldı.               İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yaptığı süre zarfında; aralarında İTÜ KKTC Sahne Sanatları Bölümü Eğitim Planları Hazırlama Komisyonu, İTÜ Araştırma Görevlileri Temsilcileri Başkan Yardımcılığı, İTÜ TMDK Araştırma Görevlileri Temsilciliği ile İTÜ TMDK Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu başkan yardımcılığının da olduğu pek çok komisyon ve kurul üyelikleri görevlerinde bulundu.             2018 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde göreve başladıktan sonra, 2019 yılında Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilerek atandı. Hâlen; Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde; “bilimsel araştırma teknikleri, alan araştırma ve derleme, halk oyunları, zeybek dansları repertuvarı, dans teorisi ve literatürü, dans notasyonu, dans analizi, koreografi ve performans analizi konulu dersler yürütmektedir.

              Hareket Portesi Notasyon Sistemi (HPNS) ile ilgili yayımlanmış kitapları; zeybek dansları, dans analizi, geleneksel danslar literatürü ve dans/hareket notasyonu konularında yayımlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve kongre/sempozyum bildirileri bulunan Dr. Sonay ÖDEMİŞ; profesyonel dansçılık çalışmalarına; koreograflık ve yönetmenlik denemelerine; danışmanlıklarına ve konferanslarına devam etmektedir