Tarihçe

TARİHÇEMİZ

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı,Dicle Üniversitesi Senatosu’nun 17.05.2000 tarih ve 4 No.lu oturumunda alınan karar ile açılması Yükseköğretim Kurumuna teklif edilmesine karar verilmiştir.Bunun üzerine Rektörlük Makamı  29.05.2000 tarih ve 143-2737 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklifte bulunmuştur. Üniversitemizin bu konudaki teklifi, 22.09.2000 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanun’un 2880 sayılı kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmasına karar verilmiştir.

Devlet Konservatuvarımızın akademik kadrosu ve fiziki alt yapısı 2002-2003 eğitim-öğretim yılında tamamlanmış olup bu eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Temel Bilimler Bölümüne  (Bu bölüm, 2020 yılında YÖK tarafından yapılan isim değişikliği ile “TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ” ismini almıştır.)alınan 20 öğrenciyle eğitime başlamıştır.

Öğretim elemanı kadrosu tamamlandıkça diğer bölümlerimiz de süreç içinde eğitime açılmıştır. Bunlardan Ses Eğitimi Bölümü 2005-2006 eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci kontenjanıyla, Türk Halk Oyunları Bölümü 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci kontenjanıyla eğitime açılmıştır. Halen bu üç bölüm ile eğitim-öğretim faaliyeti yürütülmektedir.

Devlet Konservatuvarımızda kasım 2023 itibarıyla Türk Halk Oyunları Bölümünde 2 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, Türk Müziği Bölümünde 6 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve Ses Eğitimi Bölümünde ise 5 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.