Ses Eğitimi Bölümü Hakkında Genel Bilgi

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 

Ses Eğitimi Bölümü Alanına ilgi duyan öğrencilere solistlik yeteneklerini geliştirebilecekleri bir eğitim sunmaktadır. Müziğe ve şarkı söylemeye ilgisi olan öğrenciler, Ses Eğitimi Bölümünde kendilerini yetiştirme fırsatı bulacaklardır. Ses Eğitimi Bölümü’nde birinci sınıftan itibaren temel müzik becerilerinin kazandırılması için öncelikle Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Batı Müziği Solfej ve Teorisi, Ses Eğitimi ve bunun yanısıra ve Çalgı Eğitimi adlı dersler okutulmaktadır. Lisans düzeyinde ,Türk halk müziği ve Türk sanat müziği türlerinde Repertuar, Türk Halk Müziği Bilgileri, HalkBilimi, MüzikTarihi, Form Bilgisi, Armoni, Piyano dersleri okutulmaktadır. Bölüm, dört yıllık bir öğretim programıdır.

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2005 - 2006 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Bölümün vizyonu; yetiştireceği ulusal ve uluslararası standartlarda sanat – bilim insanları ve gerçekleştireceği bilimsel ve sanatsal etkinlik ve yayınlarla ülkemizin ve dünyanın en saygın mesleki müzik eğitimi veren kuruluşları arasında yer almak.

MEZUNLARIN İŞ İMKANI

Ses Eğitimi Bölümü mezunları, kurumsal radio ve televizyonlarda, halk eğitim merkezlerinde, vakıflarda ve özel sanat okullarında görev yapabilmekte, ses icracısı olabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler.

Aynı zamanda mezunlarımız, mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda akademisyen olabilecekleri gibi, resmi ya da özel sanat kurumlarında, topluluklarda sanatçı ve sanat eğitimcisi olarak görev yapabilirler.

Bunun yanında, pedagojik formasyon eğitimi alarak milli eğitim bakalığına bağlı kurumlarda da görev yapabilmektedirler.

Ses Eğitimi Bölümünde ,altı öğretim elemanı ile faaliyetine devam etmekte, aktif olarak toplamda 64 öğrenci eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

Ses Eğitimi Bölümü kurulduğu 2005 yılından bu yana, toplamda 85 mezun öğrencisi mevcuttur.

DERS İŞLENİŞİ

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı eğitim programı, teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmelidir. Seçmeli dersler, alan içi (%90) ve alan dışı (%10) derslerden oluşmaktadır.

Programın ilk dört yarıyılında yer alan dersler öğrenciye ilgili temel bilgileri veririken, beşinci yarıyıldan itibaren alınan dersler özel Alana ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

ÖĞRENCİ ALIMI

          Üniversiteye giriş sınavı baraj puanını aldıktan sonar özel yetenek sınavlarını başarıyla tamamlamış adaylar Üniversitemizin belirlediği kontenjan çerçevesinde öğrenci olarak Kabul edilmektedir.