Müdür Yardımcıları
 Müdür Yrd.

   (Ses Eğitimi Bölümü) 

          8 Şubat 1979 da İstanbul’da doğdu. İlkokulu Eskişehir Adalet İlköğretim Okulu, Ortaokulu Eskişehir Süleyman Çakır Ortaokulu ve Liseyi Karşıyaka Gazi Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalında tamamladı. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalında Doktora programına devam etmektedir. Müziğe ilkokul çağlarında Eskişehir’de piyano dersleri alarak başladı. Ortaokul ve Lise döneminde Eskişehir ve İzmir’de bulunan klasik Türk müziği korolarında ve TRT İzmir Radyosundakorist ve solist olarak görev aldı.1997 yılında İzmir’de akademik kariyerine başladı. 2002 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılı Mayıs ayında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Diyarbakır TRT Radyosunda akitlikorist ve solist olarak programlara katıldı. Ulusal ve uluslararası bir çok sempozyum ve kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye makale yazdı. Konser  ve festival etkinliklerine katıldı. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müdür Yardımcılığı ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Müdür Yrd.

   (Türk Halk Oyunları Bölümü) 

  İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladı. Lisans eğitimini 2006 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü Öğreticilik Anasanat Dalı’nda tamamlamasını takiben girdiği, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Yüksek Lisans Programı’ndan Prof. Nihal CÖMERT ‘in danışmanlığında hazırladığı “Halk Oyunları Notasyon Sistemi Denemesi- Hareket Portesi Notasyon Sistemi” başlıklı tezi ile 2012 yılında MA (Master of Arts) derecesi aldı. 2012 yılında başladığı İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’ndan Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK’ın danışmanlığı ve Prof. Nihal CÖMERT’in eş danışmanlığında hazırladığı “Türkiye’de Geleneksel Danslar Alanında Yapılan Sistematik Çalışmalar” isimli tezi ile 2018 yılında doktor unvanı aldı.

               İlk ve orta öğrenimi boyunca sürdürdüğü zeybek dansları performans çalışmalarına ek olarak; Mukadder AKSOY, Özhan ÖZÜ, Sinan GÜLBAŞ, Mustafa ERİŞ, Cenk ÖDEMİŞ ve Olcay YOLCU ile zeybek dansları üzerine eğitmenlik çalışmaları yürüttü. Lisans eğitimi boyunca geleneksel danslar alanında pek çok gösteride solist, topluluk dansçısı, koreograf, danışman ve müzisyen olarak görevler aldı. Yüksek lisans eğitimi devam ederken 2009 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’ne 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 50/D maddesi uyarınca “araştırma görevlisi” olarak göreve başlamasıyla birlikte, 2018 yılında görev süresi bitene kadar Prof. Nihal CÖMERT’in asistanlığını da üstlenerek; “hareket analizi, koreoloji, dans/hareket notasyonu, halkbilimi, geleneksel danslar literatürü ve geleneksel danslar tarihi konularında çalışmalar yaptı. İTÜ TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü’ndeki görev süresi boyunca Öğr. Gör. Salim SINAR’ın yönetmenlik ve sahne yönetimi çalışmalarının bazılarında proje koordinatörlüğü ve asistanlığı görevlerini üstlendi. Doktora eğitimi boyunca; Prof. Songül KARAHASANOĞLU, Prof. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK, Prof. Şehvar BEŞİROĞLU, Prof. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU SARI ve San. Öğr. Gör. Süleyman ŞENEL’den dersler aldı.

               İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yaptığı süre zarfında; aralarında İTÜ KKTC Sahne Sanatları Bölümü Eğitim Planları Hazırlama Komisyonu, İTÜ Araştırma Görevlileri Temsilcileri Başkan Yardımcılığı, İTÜ TMDK Araştırma Görevlileri Temsilciliği ile İTÜ TMDK Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri Düzenleme Kurulu başkan yardımcılığının da olduğu pek çok komisyon ve kurul üyelikleri görevlerinde bulundu.

             2018 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde göreve başladıktan sonra, 2019 yılında Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilerek atandı. Hâlen; Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bünyesinde; “bilimsel araştırma teknikleri, alan araştırma ve derleme, halk oyunları, zeybek dansları repertuvarı, dans teorisi ve literatürü, dans notasyonu, dans analizi, koreografi ve performans analizi konulu dersler yürütmektedir.

              Hareket Portesi Notasyon Sistemi (HPNS) ile ilgili yayımlanmış kitapları; zeybek dansları, dans analizi, geleneksel danslar literatürü ve dans/hareket notasyonu konularında yayımlanmış kitap bölümleri, makaleleri ve kongre/sempozyum bildirileri bulunan Dr. Sonay ÖDEMİŞ; profesyonel dansçılık çalışmalarına; koreograflık ve yönetmenlik denemelerine; danışmanlıklarına ve konferanslarına devam etmektedir.