KOMİSYONLAR


Eğitim Öğretim Hizmetleri Komisyonu

 Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ  (Başkan)

 Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNDÜZ  (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Sibel ÇELİK  (Üye)

Öğr. Gör. Bayram AYTEKİN  (Üye)

Öğr. Gör. Tuna ÇETİN  (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Şerif GAYRETLİ  (Üye)

V.H.K.İ. Rabia ORUÇ (Sekretarya)


Sosyal Medya Tanıtım ve Halkla İlişkiler Komisyonu

Öğr. Gör.Dr. Şerif GAYRETLİ  (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇELİK (Üye)

Öğr. Gör. Bayram AYTEKİN (Üye)

Öğr. Gör. Tayfun KIRMIZIGÜL (Üye)

V.H.K.İ. Rabia ORUÇ (Sekretarya)


Birim Kalite Geliştirme Komisyonu

 Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ  (Başkan)

 Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ  (THO)

Öğr. Gör. Dr. Sibel ÇELİK  (SEB)

Öğr. Gör. Tayfun KIRMIZIGÜL  (TMB)

Yüksekokul Sekreteri Yasin YILDIZ  (Üye)

V.H.K.İ. Yeşim ÖNDER (Sekreterya)

Ali EKİNCİ (Öğrenci)


Satın Alma ve Piyasa Araştırma Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN  (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Ozan DAŞ  (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Yasin YILDIZ (Üye)


Satın Alma Muayene ve Teslim Komisyonu

Öğr. Gör. Tuna ÇETİN  (Başkan)

Öğr. Gör. Bayram ÇÖKLÜ  (Üye)

Ali AKELMA  (Üye)


Eğitim Öğretim İntibak Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNDÜZ  (Üye)

Öğr. Gör. Tayfun KIRMIZIGÜL (Üye)


Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet GÜNDÜZ (Üye)

Öğr. Gör. Tuna ÇETİN (Üye)

Öğr. Gör. Bayram AYTEKİN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Ozan DAŞ (Üye)

Yeşim ÖNDER (Sekreterya)


Akreditasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN  (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Şerif GAYRETLİ  (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Ozan DAŞ  (Üye)


Yönetmelik Araştırma Komisyonu

Öğr. Gör. Tuna ÇETİN (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Şerif GAYRETLİ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÇELİK (Üye)

Öğr. Gör. Tayfun KIRMIZIGÜL (Üye)


Stratejik Plan Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN  (Başkan)

Doç. Mustafa ŞAHİN   (Üye)

Öğr. Gör. Dr. Şerif GAYRETLİ  (Üye)


Kamu Üniversiteleri Sanayi İşbirliği Çalışma Grupları

Öğr. Gör. Dr. Şerif GAYRETLİ  (Üye)

Öğr. Gör. Bayram ÇÖKLÜ  (Üye)


Mezunlarla İletişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÜNDÜZ (Başkan)

 Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN (Üye)

Öğr. Gör. Bayram AYTEKİN (Üye)


Mezunlarla İletişim Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Emre AKGÜN  (Başkan)

Öğr. Gör. Dr. Şerif GAYRETLİ  (Üye)

Yüksekokul Sekreteri Yasin YILDIZ (Üye)

Şef Melek ERKOL