Formlar

Üniversitemiz Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmış Olan Kalite Dökümanları Ve Formlara Ulaşmak İçin Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Web Sayfasında Dokümanlar Sekmesi ya da  Http://Services.Dicle.Edu.Tr/Dss/Login.Aspx?Returnurl=%2fdss%2fqadocnew.Aspx   Linkinden, Personel Ve Ya Öğrenci İnternet Şifresi ile Giriş Yapabilirsiniz.