ÜNİVERSİTEMİZİN DOĞAL AFET ODAKLI PROJELERİ KABUL EDİLDİ


09.03.2023


ÜNİVERSİTEMİZİN DOĞAL AFET ODAKLI PROJELERİ KABUL EDİLDİ

TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışmaları Acil Destek Programına Üniversitemizden sunulan üç proje kabul edildi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Felat Dursun’un “Pazarcık ve Elbistan Depremlerinin Etkilediği Bazı Tarihi Yapıların Hasar Tespiti” başlıklı projesi kapsamında, farklı üniversitelerdeki uzmanlardan oluşan proje ekibi ile birlikte yaşanan depremler sonrası Hatay, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır illerinde hasar gören ve yıkılan tarihi yapıların tespiti ve yıkım nedenleri konularında incelemeler yapıyor.

Mühendislik Fakültemiz İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Öncü yapacağı saha çalışmaları ile Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Adıyaman illerindeki bu çalışmalar kapsamında depremden etkilenen bu dört ilde yapı stokunun değerlendirilmesi amacıyla saha çalışmalarının yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla depremden etkilenen dört il için şehir merkezlerinde bulunan yığma ve betonarme binaların hasar durumları değerlendirilecek ve incelenen bölgelerdeki jeoteknik bulgular gözlemlenecek.

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dalkılıç tarafından sunulan proje ile Şanlıurfa ve Diyarbakır illerindeki kırsal yerleşim bölgelerinde yer alan geleneksel yapıların Kahramanmaraş depremleri sonrası hasar durumlarının tespiti yapılacaktır. Bu proje kapsamında ayrıca bu illerde geleneksel yapı yoğunluğunun fazla olduğu kırsal yerleşimlerin depremler sonrası hasar durumlarının tespit edilmesi, yapılardaki hasar türlerinin belirlenmesi, depremler öncesi/sonrası durumlarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda bu yapıların korunması için önerilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışmaları Acil Destek Programı" kapsamında saha çalışması yapan öğretim üyelerimizin elde edecekleri bilimsel sonuçlar ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Fotoğraf Galerisi