DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DERGİLERİN EDİTÖRLER BULUŞMASI


08.02.2024


DİCLE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DERGİLERİN EDİTÖRLER BULUŞMASI

Dicle Üniversitesi bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren bilimsel hakemli dergilerin editörleri ve dergi kurul üyeleri, Dicle Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız ve Üniversitemiz Yayın Evi Müdürü Prof. Dr. Tamer Kutluca koordinatörlüğünde bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Dicle Üniversitesi Bilimsel Dergiler Yönergemizdeki maddeler kapsamında dergilerimizi güncellememiz gerektiği ve yönergemizde yeniden bir düzenleme yapılması yönünde fikir birliğine varıldı. Dergilerimizi daha nitelikli yayınlar yapma ve ulusal/uluslararası indekslerde taranma hususundaki durumlarını geliştirmek yönünde bir sonraki görüşme ile toplantı tamamlandı.

Fotoğraf Galerisi