Tarım 4.0 Uygulamalarında Görüntü İşleme Eğitimi - en

24.05.2021 - 24.05.2022