CV HAZIRLAMA VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ - en

21.03.2022 - 21.03.2028


Girişimci Eczacılık & Liderlik Kulübü inisiyatifi, DÜ Kariyer Merkezi ve Diyarbakır İş Kulübü desteği ile fakültemizin üstlendiği 18 Mart 2022 Cuma günü saat 11:30'da Amfi II’de gerçekleştirilen “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi” konulu etkinliğimiz Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Işık Yeşim ERDAMAR ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif İpek SATAR, Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Işıl AYDIN, Analitik Kimya ABD Öğr. Üyesi Doç. Dr. İsmail YENER, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Murat YOLCU ve Farmakognozi ABD Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan YİĞİTKAN teşrifiyle Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Emre ARICAN moderatörlüğünde İş ve Meslek Danışmanı / İş Kulübü Lideri Deniz ASLAN tarafından başarıyla tamamlanmıştır. Katılımcı öğrencilere katılım belgeleri takdim edilmiştir.