Bağlar İBB Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bölüm tanıtım semineri - en

07.11.2022 - 07.11.2022


07.11.2022 tarihinde Bağlar İBB Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Harita sınıfı öğrencilerine bölüm tanıtımı amaçlı seminer düzenlenmiştir. Harita-Tapu-Kadastro alanının; arazi ölçümü, harita çizimi ve hesaplamalarını yapan, tapu siciline konu olan  işlemleri yapan, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyen, hukuki durumlarını tespit eden ve yapılan kadastroyu yenileme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim veren bir alan olduğu belirtilmiştir. Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı öğretim elemanı olarak Enis Kalaycı, Yunus Tektaş, İlyas Aslan katılım sağlamıştır.