Bahar Dönemi Uygulama İlkeleri - en

05.01.2022


 
Dicle Üniversitesi Senatosu'nun aldığı karar gereği Bahar Dönemi Uygulamaları aşağıdaki gibidir:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA İLKELERİ

1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri yüz yüze
yapılacaktır, salgının seyrine bağlı olarak eğitim yöntemi güncellenebilecektir. Ancak,
akademik birimlerimiz ilgili dönemdeki derslerin en fazla % 40’ına kadar olan kısmını
online veya hibrit olacak şekilde okutabileceklerdir.
2. Ortak zorunlu dersler (Yabancı Dil, Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
dönem boyunca online olarak okutulacak ve bu derslere ait tüm sınavlar da online
olarak yapılacaktır.
3. Üniversite Ortak Seçmeli Ders Havuzu’ndaki seçmeli dersler ile bölüm/programın
ders müfredatlarında yer alan seçmeli derslerin dönem boyunca uygulanma şekli ise
dersin sorumlu öğretim elemanının da görüşü alınarak ilgili kurullar tarafından
kararlaştırılacak ve dönem boyunca devam edecektir.
4. Online olarak yapılacak ortak zorunlu dersler ve yüz yüze yapılacak derslerin ders
süreleri 35 dakika, ders araları ise 10 dakika olarak belirlenecektir.
5. Ara sınavların süresi iki hafta olarak belirlenecek ve yüz yüze yapılacaktır, ara
sınavların yapılacağı tarihlerde de dersler online olarak devam edecektir.
6. Online veya yüz yüze yapılacak teorik derslerde devam zorunluluğu, ilgili akademik
birimler tarafından kararlaştırılacaktır, uygulamalı derslerde ise ilgili yönetmeliklerde
belirtilen devam koşulu aranacaktır.