2021-2022 Güz Dönemi Ayrıntılı Akademik Takvimimiz Yayınlanmıştır - en

10.09.2021


  
 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ayrıntılı Akademik Takvimimiz yayınlanmıştır.  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMİ

Başlangıç

Bitiş

Eğitim ve Öğretim Dönemi

27.09.2021

08.01.2022

Tezli Yüksek Lisans programı “Tez Konusu Önerisi” için son tarih

22.09.2021

Katkı payı/Öğrenim ücretlerinin ödenmesi

11.09.2021

21.09.2021

Ders kayıt ve kayıt işlemlerinin yapılması

11.09.2021

16.09.2021

Mazeret Kayıtları / Ekle-Bırak / Ders Kaydı Değişikliği (Bu İşlemler Danışman Gözetiminde veya Danışman ile irtibata girilerek yapılacaktır)

17.09.2021

21.09.2021

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması

13.09.2021

21.09.2021 (23:59)

Kayıt Dondurma

 

24.09.2021

Muafiyet Başvurularının Enstitüye yapılması

21.09.2021

23.09.2021

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuruları[1]

27.09.2021

22.10.2021

Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Olan Öğrencilerin Listesinin Enstitü tarafından İlanı

26.10.2021

Doktora Yeterlik Sınavı jüri belirlenmesi için son tarih

27.10.2021

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

01.11.2021

30.11.2021

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) Toplantıları

01.07.2021

31.12.2021

Seminer Takviminin Enstitüye bildirilmesi

04.10.2021

15.10.2021

Seminer Sunumları

25.10.2021

31.12.2021

Ara sınavlar

13.11.2021

21.11.2021

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

03.01.2022

07.01.2022

Yıl Sonu Sınavları

10.01.2022

22.01.2022

Yarıyıl Projesi Sunumları

10.01.2022

30.01.2022

Bütünleme Sınavları

23.01.2022

30.01.2022

Tez Savunma Sınav Başvuruları

01.11.2021

15.12.2021

Ciltlenmiş tezin son teslim tarihi / Ciltlenmiş Yarıyıl Projesinin son teslim tarihi (bahar döneminde azami süresini dolduracak öğrenciler dâhil)

Sınav tarihinden itibaren

en geç 30 gün içinde

[1] Doktora yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği yarıyılın ders kaydı sırasında öğrenci bilgi sisteminde anabilim dalı tarafından açılmış olan doktora yeterlik ile ilgili dersi seçer (Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Md 49/3).