2016 yılı ve sonrası kayıtlı doktora öğrencilerinin dikkatine - en

24.06.2021


Dicle Üniversitesi Lisans üstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği çeşitli zamanlarda güncellenmiştir. 2016 yılı ve sonrasında doktora öğrenimine başlayan öğrencilerimizin tez savunma sınavına girebilmeleri için makale yayın şartı bulunmaktadır. Bu durumdaki öğrencilerimizin aşağıda verilen tabloyu dikkate alarak hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir.
                                                      

 

KAYIT DÖNEMİ

 

ARANAN KOŞULLAR  (İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ)

 

2016-2017 (GÜZ)

2016-2017 (BAHAR)

2017-2018 (GÜZ )

2017-2018 (BAHAR)

2018-2019 (GÜZ)

2018-2019 (BAHAR)

2019-2020 (GÜZ)

 

Tez konusu önerisi ve savunması

MADDE 51

(8) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora tezinde yer alacak ve ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal ya da uluslararası alan indeksli veya Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli bir dergide yayımlaması veyahut yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi koşulu aranır. 

 

 

KAYIT DÖNEMİ

 

ARANAN KOŞULLAR  (İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ)

 

2019-2020 (BAHAR yarıyılından itibaren)

 

Not: Af kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler de bu maddeye tabidirler.

Tez konusu önerisi ve savunması

 MADDE 51

 

(8) (Değişik:RG-05/2/2020-31030) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, doktora tezinde yer almak koşuluyla, ilgili Enstitü Kurulu tarafından SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), Ulakbim veya Üniversitelerarası Kurul tarafından Doçentlik başvurusunda kabul edilen alan indekslerinden belirlenmiş indeks/indekslerde taranan dergi/dergilerde yine ilgili Enstitü Kurulu tarafından belirlenen sayıda makale/makaleler yayımlamış olması (DOI-Dijital Object Identifier- numarası almış çalışmalar yayımlanmış kabul edilir) gerekmektedir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi koşulu aranır.