Online İşlenecek Seçmeli Dersler - en

19.10.2021COVID-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi, salgının toplum sağlığı ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri dikkate alınarak, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde online olarak işlenmesine devam edilecek "seçmeli dersler" ekte sunulmuş olup. ilgili dersler ALMS' de mevcut ders program saatinde işlenmeye devam edilecektir. İyi dersler.

                                                                                                                  DEKANLIK