communication

Tel         :     0 (412) 241 10 00
web       :     http://www.dicle.edu.tr/adalet-meslek-yuksekokulu
e-mail   :     adaletmyo@dicle.edu.tr
Adres    :     Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kampüs -Diyarbakır/TÜRKİYE

Adı Soyadı

Görevi

Dahili


Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN

Müdür V.

7520


Adnan ŞENER

Yüksekokul Sekreteri V.

7521


Fırat SOLMAZ

Taşınır Kayıt Kontrol/Satın Alma

7522


Öğr. Gör. Dürdane YAVAŞ

Öğretim Elemanı

7524


Mukaddes ERDEM BAŞLI

Evrak Kayıt / Özel Kalem

7525

Öğr.Gör.Ahmet TAŞIR

Öğretim Elemanı

7503


Öğr.Gör. Sultan TEKİN TAŞIR

Öğretim Elemanı

7503


F.Ahmet ALTAY

Öğrenci İşleri

7505