Tarihçe - en

Meslek Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 26.08.2013 sayılı ve Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.11.2013 tarihli kararıyla kurulmuştur.