Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü English


Bölüm: Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

 
Program: Çocuk Gelişimi
 
Program Tanımı
Çocuk gelişimi Programı 2 yıllık eğitim veren önlisans programı olup 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Bu programda çocukların beceri ve davranışları, çoklu zeka kuramına göre yeteneklerinin saptanması ve buna uygun eğitim-öğretimin düzenlenmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Çocuklarda yaratıcı düşünceyi geliştirmek ve çocukların yaparak - yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla, motivasyon ve güdülemeye gereken önemin verilmesi amaçlanmıştır. Diğer yandan, bu programın hedef ve amaçları arasında; çocukları hem okula hazırlamada hem de günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla kolay baş edebilmeleri için doğru düşünme ve doğru karar verebilmelerine fırsat verilmesi hedeflenmiştir. Bu programı Kız meslek lisesi çocuk gelişimi mezunları, Lise veya dengi meslek okulu mezunu tüm öğrenciler tercih edebilirler.
Mezuniyet Sonrası İş İmkanları
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, Özel kreş ve anaokullarında, öğretmen ve öğretmen yardımcısı olarak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve İlköğretimlere bağlı anasınıflarında Usta öğretici olarak. Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, bakıcı anne olarak. Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunda, Özürlüler İdaresi Başkanlığında, Devlet Planlama Teşkilatında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvaları, Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde. Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında, Adalet Bakanlığına bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde. Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde. Çocuk tiyatrolarında ve çocuk filmlerinde. Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında Çocuk gelişimiyle ilgili çalışmalarda görev yapabilirler
Dikey Geçiş Sınavıyla Tercih Yapılabilecek Lisans Programları
Önlisans eğitimini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavına girerek ÖSYM tarafından belirlenmiş lisans programlarına başvurabilirler. ÖSYM  DGS klavuzunda Çocuk Gelişimi Programı mezunlarının başvurabileceği bölümler Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği olarak belirlenmiştir