ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK İDARİ PERSONELİN YENİ YEMEK FİYATLARI

05.01.2022


ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK İDARİ PERSONELİN YEMEK FİYATLARI

TİP KOD

KULLANICI PROFİLİ

 

YEMEK ÜCRETİ

2. YEMEK

2

V.H.K.İ Memur, Ambar Mem., Santral Mem., Kor.Güv.Görev., Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Şoför, Teknisyen, Teknisyen Yrd., Hizmetli, Kaloriferci, Bekçi, Sağlık Teknisyeni, Sağ.Teknisyen Yrd., Laborant Yrd., Berber, Hasta Bakıcısı, Şef, Koruma Güv.Şefi, Bilg.İşletmeni ve 657- 4/C

7,50

16,63

 

3

Ayniyat Saymanı, Tekniker, Hemşire, Baş Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri, Kimyager, Mali Hiz. Uzmanı, Şube Müd., Yüksek Okul Sekreteri, Avukat ve Tıbbi Sekreter 

8,00

16,63

 

4

Dr. Öğretim Üyesi , Genel Sekreter Yrd., Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Fakülte Sekreteri, Sivil Savuna Uzmanı, Psikolog, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biyolog, Hastane Baş Müdürü, Öğretmen, Enstitü Sekreteri, Diş Tabibi, Çözümleyici, Eczacı, Fizyolog, İdari Uzman, Öğretim Görevlisi, Akademik Uzman, Araştırma Görev, Uzman Öğretim Görevlisi, Okutman ve Diyetisyen

9,00

16,63

 

6

Doçent

9,50

16,63

 

7

Profesör

10,00

16,63

 

13

657 4/D Sürekli İşçi ve Emekli

16.63

16,63