TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI EK KONTENJAN DUYURUSU

15.09.2023


 

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EK KONTENJAN DUYURUSU

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başlama: 19.09.2023

Bitiş: 20.09.2023

Başvuru ve kesin kayıt linki: https://obs.dicle.edu.tr/oibs/ina_app/login.aspx

Sonuçların ilanı: 21.09.2023

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Başlama: 22.09.2023

Bitiş: 25.09.2023

YEDEK KAYIT İLANI

26.09.2023

Başlama: 27.09.2023

Bitiş: 28.09.2023

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Anabilim Dalı Adı

KONTENJAN TÜRÜ

ALES Puanı ve Puan Türü

Önkoşul

Ek Kont.

Genel

Ek Kont.

Kamu-Sanayi Toplum

Eğitim Programları

15

10

SÖZ-55

Yüksek Öğretim kurumlarının öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak veya Yüksek Öğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olup pedagojik formasyon belgesine sahip olmak.

İlgili Programa başvuru için ALES puanı istenecek ve değerlendirme sınavı yapılmayacaktır.

Hesaplama %50 ALES, %50 AGNO/Lisans şeklinde olacaktır.

Eğitim Yönetimi

7

10

SÖZ-55

Yüksek Öğretim kurumlarının öğretmenlik lisans programlarından mezun olmak veya Yüksek Öğretim kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olup pedagojik formasyon belgesine sahip olmak.

İlgili Programa başvuru için ALES puanı istenecek ve değerlendirme sınavı yapılmayacaktır.

Değerlendirme %50 ALES, %50 AGNO/Lisans şeklinde olacaktır.

Sınıf Eğitimi

0

10

--

Sınıf Öğretmenliği veya Sınıf Eğitimi Lisans Mezunu Olmak

Matematik Eğitimi

5

10

--

İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Matematik veya İstatistik lisans programlarından mezun olmak

Başvuru esnasında ALES puanı istenmeyecek olup değerlendirme AGNO/lisans ortalamasına göre yapılacaktır.

Biyoloji Eğitimi

5

10

 

Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programlarından Mezun Olmak Veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunu Olup Pedagojik Formasyon Belgesine Sahip Olmak

Fen Bilgisi Eğitimi

5

10

 

Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunu Olmak

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fizik Bölümü

10

10

--

Fizik bölümü veya Fizik Öğretmenliğinden mezun olmak

Kimya

10

10

--

Kimya bölümü veya Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliğinden mezun olmak

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Finansal Ekonomi

5

5

--

Herhangi bir lisans programından mezun olmak

İşletme

10

10

--

Türk Dili ve Edebiyatı

10

10

--

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyat öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk Halk Bilimi lisans programı mezunları 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

1.  Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir, başvurular ve kesin kayıt işlemleri online olarak yapılacaktır.

2.  Adaylar en fazla üç tercihte bulunabilir. Aday tercih sırasına göre sadece bir programa ASIL olarak yerleşebilir.

3. Adayların akademik genel not ortalamaları YÖKSİS’ten, sınav sonuçları ise ÖSYM veri tabanından alınacaktır. Not dönüşümü, YÖK Not Dönüşüm tablosuna göre     sistem tarafından yapılacaktır. Üniversitelerin dönüşümleri dikkate alınmayacaktır.

4.    Kamu-Sanayi-Toplum kontenjanına sadece Üniversitemiz ile protokol imzalayan kamu kurum ve kuruluşlardaki personeller müracaat edebilir. Görev yeri belgesi    sunmayan adayın başvurusu iptal edilir.     

5. Başvuru sürecinde adayların sürekli başvurularını kontrol etmeleri gerekmektedir. Yetkililer başvuru sürecinde onay veya düzeltme işlemi yapacaklardır. Düzeltme              verilen başvurular, aday tarafından yeniden tamamlanması gerekir.

6. Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ya da anabilim dalının ölçütlerini karşılamayan belgelerle yapılan başvurular            değerlendirmenin hangi aşamasında olursa olsun değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.   Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan veya kayıt işlemini gerçekleştirmeyen aday ile ilgili herhangi bir işlem yapılmaz ve yerine yedek kaydı alınır.

8.  Yedek kayıt işleminden sonra kaydını sildirecek tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yatırmış oldukları öğrenim ücreti iade edilmez.

9.  Bu ilanda belirtilmeyen hususlar ile ilgili Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri

 

DEĞERLENDİRME

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1-Eğitim Programları ve Eğitim Yönetimi için değerlendirme; %50 ALES, %50 AGNO/Lisans şeklinde olacaktır.

2-Diğer programlar için ise başarı notu % 100 AGNO/lisans puanından oluşur.

Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 50/100 olması gerekir. Puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday belirlenir. Adayların puanlarında eşitlik olması halinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre karar verilir.