Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi Teklif Çağrısı

05.04.2024


Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi Teklif Çağrısı

5 Kalkınma Ajansı bölgesinde SEECO Projenin yürütüldüğü illeri kapsayacak şekilde ilçeler özelinde sektörel ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda “Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı” ilan edilmiştir. 150 ila 300 bin Euro arasında kurulacak olan girişimcilik merkezleri ve Geçim kaynağı tesisleri desteklenecektir. 26 Nisan tarihine kadar proje başvurusu yapılabilecektir. 

https://seeco.gov.tr/proje-teklif-cagrisi-i-2061