MODERN ÖRNEK TARIM VE HOBİ BAHÇELERİ DAĞITIM İLANI

26.02.2024MODERN ÖRNEK TARIM VE HOBİ BAHÇELERİ

DAĞITIM İLANI

 

Üniversitemiz “Modern Örnek Tarım ve Hobi Bahçeleri Yönergesi” 23.02.2024 tarihinde Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek 23.02.2024 tarihli ve 2024/4-2 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve 23.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönergenin Başvuru Koşulları başlıklı 8. maddesi uyarınca başvuru yapanlar arasında kura çekimi sonucunda 3 (üç) yıllığına tahsis edilecektir. Hobi Bahçesi tahsisi talebinde bulunmak isteyen personelin Ek'te belirtilen takvim doğrultusunda dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular dikkate alınmayacağından, taliplerin yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

 

                                                                                                          R E K T Ö R L Ü K
Dilekçe ile Başvuru                      : 27 Şubat - 1 Mart 2024
Başvuruların Değerlendirilmesi  : 04 Mart - 05 Mart 2024
Başvuru Listesinin İlanı              : 6-11 Mart 2024
Kura Çekimi                                 : 12 Mart 2024 / Saat: 10.00
Kura Sonucunun İlanı                 : 13 Mart 2024
Kura Çekim Yeri                          : 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi - E Salonu 


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Örnek Dilekçeİndir