MAZERET SINAVI BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU

19.04.2024


MAZERET SINAVI BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU

          2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mazeret sınavı başvuruları öğrenci bilgi sisteminden online olarak yapılacaktır. Başvuru için öğrencilerimize yönelik hazırlanan doküman metni ekte ilan edilmiştir.

       Mazeret başvuruları, ilgili akademik birim Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri tarafından Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) onaylanacak ve ilgili kurullarca değerlendirilecektir.

 

Mazeret Sınavı Takvimi ve Başvuru Şekli

Mazeret Sınavları için başvuru: 6-7 Mayıs 2024

Başvuru Şekli: OBS ortamında online olarak

Mazeret Sınav Tarihleri: 13-18 Mayıs 2024

 

Mazeret Sınavları İle İlgili Önemli Hususlar

(1) Haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(2) Mazereti ilgili birim yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir.

(3) Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, yataklı tedavi kurumlarından alacakları sağlık raporu ile belgelemek zorundadırlar. Sağlık raporu devamsızlık yerine sayılmaz.

(4) Mazeret sınavına resmi izin veya görevlendirme hariç herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz.

Öğrencilerimize/öğretim elemanlarımıza ve akademik birim yöneticilerine duyurulur.

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
MAZERET SINAVI BAŞVURU MODÜLÜ BİLGİLENDİRMESİİndir