KONUT TAHSİS TALEPLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ

01.12.2021


KONUT TAHSİS TALEPLERİNE İLİŞKİN PUANLAMA LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİ

            2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunun 02.04.2020 tarih ve 2020/7-1 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde konut dağıtımına esas olmak üzere akademik ve idari personelin konut tahsis taleplerine ilişkin puanlama listesi oluşturulacaktır. Konut tahsis talebi olan akademik ve idari personelin başvuru için, Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini (http://services.dicle.edu.tr/lbs/) kullanarak, 01.12.2021 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayıp 31.01.2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 01.12.2021

                                                                                                                                                                                                                              REKTÖRLÜK

 

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1- Belirtilen tarihler arasında  Lojman Başvuru Sistemini kullanarak başvuruda bulunmayan akademik ve idari personel 2022 yılında yapılması planlanan tüm konut dağıtım dönemlerinde konut seçme hakkını kaybedecektir.

2-Akademik ve idari personelin Lojman Başvuru Sisteminde yeni başvuru sekmesini tıklayarak açılan sayfada istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurması ve ekli belgeler bölümüne de kendisi ve eşine ait e-devlet’ten alabilecekleri tapu bilgileri sorgulama belgesi/ekran görüntüsü ile nüfus aile tablosunu eklemesi gerekmektedir. Belge eklemeyen ya da yanlış belge ekleyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3- Başvuru yapan personel görev yeri olarak kadrosunun bulunduğu yeri seçecektir.

4- Personelin yaptığı başvurular, kadro yeri birim amiri tarafından kontrol edildikten sonra onaylanması durumunda işleme alınacaktır. Birim amiri onay sürecinin başvuru yapan personel tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

5- Lojman Başvuru Sistemiyle ilgili teknik sorunlar için dahili 2012 Serkan DİRİARIN ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Şifresi olmayan ya da giriş yapmakta sorun yaşayan personel dahili 2018 Mehdi Karahan ile görüşebilirler.