KONUT BAŞVURU LİSTELERİNİN İLANI

05.02.2024


KONUT BAŞVURU LİSTELERİNİN İLANI 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosu’nun 15.04.2021 tarihli ve 2021/5-4 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde 2024 yılı içerisinde lojman dağıtımına esas olmak üzere akademik ve idari personelin konut tahsis taleplerine ilişkin 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle puanlama listesi oluşturulmuştur.

Yönergenin 9. maddesinin 1. fıkrası gereği “Emlak Şube Müdürlüğü, personelin Konut Tahsis Talep Beyannamesini değerlendirir ve değerlendirme sonucu akademik ve idari personel puan durumlarını gösteren listeleri ayrı ayrı olmak üzere her yıl Ocak ayında Üniversite web sayfasından ilan eder. Varsa itirazlar, ilandan itibaren 10 gün içerisinde yazılı olarak Emlak Şube Müdürlüğüne iletilir. İtirazlar, 10 gün içinde karara bağlanarak kesin liste aynı usulle yayınlanır.” hükmü gereği Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini ( http://services.dicle.edu.tr/lbs/ ) kullanarak varsa itirazların yapılması ve eksik belgeleri bulunanlarının tamamlanarak Emlak Şube Müdürlüğüne bildirilmesi hususu ilan olunur. 05.02.2024

 

REKTÖRLÜK